یکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۸

وحشت هراسآلود ماموران سركوبگر، نسبت به تجمع مادران شهدا در پارك لاله

وحشت هراسآلود ماموران سركوبگر، نسبت به تجمع مادران شهدا در پارك لاله

پارك لاله تهران
پارك لاله تهران

روز شنبه مأموران سركوبگر نيروى انتظامى در وحشت از تجمع هفتگى مادران شهدا و دستگير شدگان قيام سراسرى در پارك لاله تهران، به‌طور گسترده در اين پارك مستقر شده بودند تا مانع اين تجمع شوند.
بنابه گزارشهاى دريافتى5 خودروى ون نيروى انتظامى به همراه بيش از 100 مأمور سركوبگر اين نيرو در محل مستقر شده بودند. آنها از ساعت 3 و30دقيقه با حضور در پارک لاله هرگونه تحرک را زير نظر داشتند و به بهانه مختلف با كسانى كه در پارك حضور داشتند برخورد يا آنها را دستگير مىكردند.

بنابه اين گزارش مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى به شکل گروههاى چند نفره در کوچه ها و خيابانهاى منتهى به پارك لاله منتظر بودند تا در يک فرصت مناسب دور هم جمع شوند. اما مأموران سركوبگر نيروهاى انتظامى حاضر در محل از ساعت 16 و 30 دقيقه به سمت آنها رفته و نسبت به تجمع در پارك لاله به آنها هشدار دادند و مانع تجمع آنها گرديد.

خاطرنشان مىشود، ديكتاتورى آخوندى كه از تجمع هفتگى مادران شهدا و دستگيرشدگان قيام سراسرى در پارك لاله وحشت دارد، هفته گذشته به‌طور وحشيانهيى به آنها حمله كرد و 30تن از آنها را بازداشت كرد و به زندان اوين منتقل نمود، ولى مادران پس از 72ساعت مقاومت، دژخيمان را مجبور به عقبنشينى نمودند و كليه مادران آزاد شدند.