دوشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۸

واكنش جنونآميز رژيم آخوندى نسبت به درج پيام رهبر مقاومت، در سايت مركز تبليغات و اطلاعات ملى جنبش فتح

واكنش جنونآميز رژيم آخوندى نسبت به درج پيام رهبر مقاومت، در سايت مركز تبليغات و اطلاعات ملى جنبش فتح

پيام رهبر مقاومت به مناسبت روز عاشورا
پيام رهبر مقاومت به مناسبت روز عاشورا

در پى انتشار پيام رهبر مقاومت آقاى مسعود رجوى در مورد قيام روز عاشورا از سوى مركز تبليغات و اطلاعات ملى جنبش فتح در فلسطين حكومت آخوندى در يك واكنش جنونآميز اعتراضى به احضار كاردار فلسطين در تهران به وزارتخارجه رژيم مبادرت كرد.

خبرگزاريهاى رسمى رژيم گزارش كردند در پى انتشار متن سخنرانى اهانت آميز سركرده گروهك تروريستى منافقين در سايت وابسته به تشكيلات خودگردان مركز الاعلام و المعلومات الوطنى، محمد جوهير كاردار سفارت فلسطين در تهران به وزارتخارجه احضار و مراتب اعتراض شديد جمهورى اسلامى ايران به اين اقدام توسط رئيس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه به وى ابلاغ شد.

خبرگزاريهاى حكومتى از قول محمد جوهير اضافه كردند وى خاطرنشان كرد كه در اسرع وقت مراتب را به عاليترين مقام رسمى فلسطين ابلاغ خواهد كرد.
مركز تبليغات و اطلاعات ملى جنبش فتح ـ فلسطين ـ اين پيام را با عنوان «پيام رهبر مقاومت ايران مسعود رجوى بهمناسبت قيام مردم ايران در روزعاشورا» بهطور كامل منتشر كرده است.