پنجشنبه، دی ۲۴، ۱۳۸۸

آنها به دانشگاهیان شلیک می کنند


آنها به دانشگاهیان شلیک می کنند

جعفر پویه

بمب گذاری در قیطریه و قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران باعث گمانه زنیهای زیادی شد. در حالی که سایتهای علمی و همچنین سایت دانشگاه تهران تخصص علی محمدی را ذرات بنیادین اعلام می کنند، منابع نزدیک به رهبر و ولی فقیه رژیم اصرار دارند که او یکی از دانشمندان اتمی بوده است. جالب اینجاست که سازمان انرژی اتمی رژیم نیز هر نوع وابستگی و یا ارتباطی با علی محمدی را تکذیب کرده است.
همنوا با ارکستر حکومتی در دانشمند هسته ای اعلام کردن علی محمدی، روز گذشته (چهارشنبه) علی لاریجانی، رییس مجلس آخوندها از تریبون خود اقدام به موضعگیری کرد. همه تلاش لاریجانی در راستای آن بود که دخالت عوامل حکومت در این ترور را رد و آن را به مخالفان سیاسی و کشورهای بیگانه نسبت دهد. وی گفت: "بعد از ناکامی در همه روشها، به حذف فیزیکی دانشمندان هسته ای روی آوردند اما خواهید دید که این اقدامات تروریستی نیز نتیجه ای نخواهد داشت و ملت ایران با اراده محکم تر از دستاوردهای هسته ای کشور صیانت خواهد نمود."
لاریجانی در حالی اینگونه موضعگیری می کند که اکثر کارشناسان و آگاهان سیاسی نتیجه این ترور را برقراری جو رعب و وحشت توسط رژیم در جامعه می دانند زیرا رژیم قصد دارد از جوی که می سازد جهت سرکوب وسیع جنبش مردم و همچنین مرعوب کردن رهبران مخالفان استفاده کند. در همین رابطه لاریجانی در ادامه حرفهایش در روز گذشته گفت: "شاید تصور می کردند که با توجه به برخی مشاجرات داخلی، مجال برای چنین اقداماتی یافته اند."
هرچند آنچه در داخل کشور می گذرد مجادلات سیاسی نیست بلکه، بحران تمام عیاری ست که سرتا پای رژیم را فرا گرفته است اما اشاره لاریجانی به همین مجادلات و ناتوانی رژیم در کنترل آن خود می تواند گویای بخشی از علت این ترور باشد. لاریجانی در ادامه گفت: "لازم است مباحثات سیاسی به فرصت دیگری موکول شود و در شرایط کنونی، جناحهای حکومتی باید تمام مسایل غیر از منافع و امنیت ملی به کناری بگذارند و همپای ملت و رهبر معظم انقلاب در تقابل با بیگانگان و ضد انقلاب سنگر بگیرند."
این نتیجه گیری می تواند استفاده رژیم درمانده ولی فقیه از دست زدن به ترور یکی از دانشگاهیان را توجیه کند. استاد دانشگاهی که رشته تخصصی او هیچ ربطی به فیزیک هسته ای ندارد و ارتباط او با دم و دستگاه امنیتی و کنترل کننده سازمان انرژی اتمی زیر سووال است ترور می شود و عوامل رژیم با دانشمند اتمی اعلام کردن او و اتهام ترور به دیگران و وحشت آفرینی خواستار به هم آوردن شکاف در راس حکومت می شوند.
سنگر ساختن لاریجانی از ولی فقیه درمانده رژیم و درخواست از جناحهای حکومتی برای کنار گذاشتن اختلافات و تقابل با "بیگانگان و ضد انقلاب" از این موضع، انگیزه مرتکب شوندگان ترور را بیشتر عیان می کند.