سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

پرونده هسته ای در جدال برای قدرت در میان باندهای حکومتی


پرونده هسته ای در جدال برای قدرت در میان باندهای حکومتی

زینت میرهاشمی

احمدی نژاد که مخالفان خودش را متهم به نرم بودن و عقب نشینی در رابطه با پروژه برنامه هسته ای در برابر سیاستهای غرب کرده بود، خود به همین دلیل مورد اتهام قرار گرفت.

روز دوشنبه 18 خرداد روابط عمومی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت رژیم، طی بیانیه ای احمدی نژاد را به «نشر اکاذیب» در مورد پرونده هسته ای متهم کرد.

احمدی نژاد در نطقهای تبلیغاتی خودش، در برابر کاندیداهای رقیب خود، مدعی شد که به دلیل سیاستهای درست وی در مورد پرونده اتمی، معاملات دنیا به سود رژیم عوض شده است. وی همچنین رقیبان خود را متهم کرد که در زمان خاتمی قطعنامه آژانس صادر شده است. در مقابل بیانیه فوق اشاره می کند که در زمان احمدی نژاد «دسترسی بازرسان آژانس به موضوعات نظامی و غیر نظامی کشور در مواردی حتی فراتر از پروتکل الحاقی بوده و به دلیل غفلت یا اشتباه به آژانس اجازه داده شد حتی وارد موضوعات حساس نظامی شود.» این بیانیه در برابر به قطعنامه های شورای امنیت می پردازد.

در حالی که احمدی نژاد از بی تاثیر بودن تحریمها بر اقتصاد ایران و نیز پایان یافتن پرونده هسته ای صحبت می کند، بیانیه فوق بر تاثیر ناگوار این تحریمها بر اقتصاد اشاره می کند و آن را از احمدی نژاد می داند.

سیاستهای کلان جمهوری اسلامی مانند پرونده هسته ای، از جمله مواردی است که زیر نظر مستقیم ولی فقیه جریان پیدا می کند. به همین دلیل جناحهای مختلف علیرغم مخالفتهای ظاهری، در پیشبرد سیاست ولی فقیه در مورد پرونده هسته ای فاقد اختیار بوده و مجبور به تمکین به نظر ولی فقیه هستند.