چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۸

نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم


نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم

زینت میرهاشمی

دو شنبه شب (25 خرداد)، در حالی که مزدوران بسیجی به روی مردم رگبار بستند، زنان و مردان فریاد می زدند، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. روز سه شنبه صدها هزار نفر از مردم دست به راهپیمایی زدند. ولی فقیه روز سه شنبه بی شرمانه جوانانی که بی باکانه سینه هایشان را در مقابل مزدوران سپر می کنند را عده ای آشوبگر خطاب کرد. گماشته او قبلا مردم را «خس و خاشاک» خطاب کرده بود. لشکر ضد شورش سپاه پاسداران در بیانیه خود در حمایت از راهپیمایی طرفدران احمدی نژاد، مردم را «خناسان» اعلام کرد.

در مقابل کارکنان و پرستاران بیمارستان «رسول اکرم» محلی که 8 نفر از تظاهرکنندگان شهید شده بودند، دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. آنها تنفر عمیق خود را به این جنایتها نشان دادند.

ولی فقیه و گماشته اش احمدی نژاد، به خوبی می دانند که جنبش عظیم مردمی که در خیابانها به راه افتاده است خواهان تغییر دمکراتیک در ایران است. حرفهای خامنه ای و احمدی نژاد، توهینی به خواست و اراده مردم است.

خود را شریک غم خانواده های جانباختگان روزهای اخیر و نیز دانشجویان کوی دانشگاه می دانیم و خواستار آزادی همه دستگیرشدگان و نیز زندانیان سیاسی هستیم.