سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

نيويورك تايمز: رژيم ايران به ساخت بمب اتمى نزديك مىشود

نيويورك تايمز: رژيم ايران به ساخت بمب اتمى نزديك مىشود
2:49:57 AM 1388/3/18
گسترش فعاليتهاي  اتمي آخوندها
گسترش فعاليتهاي اتمي آخوندها

روزنامه نيويورك تايمز به نقل از مؤسسه علوم و امنيت بينالمللى در واشينگتن نوشت:
رژيم ايران به ظرفيت ساختن تسليحات هستهيى نزديكتر شده است.
اين روزنامه افزود: اين رژيم هم‌چنان به ساختن انبوهى اورانيوم غنى شده با درصد پايين ادامه مىدهد و مىتواند بين 3 تا 6ماه ديگر با آن سلاح اتمى بسازند.