سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

وزير امور خارجه آمريكا: جاهطلبيهاى هستهيى رژيم ايران براى كل منطقه خطرآفرين است

وزير امور خارجه آمريكا:
جاهطلبيهاى هستهيى رژيم ايران براى كل منطقه خطرآفرين است
12:39:13 PM 1388/3/18
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

وزير امور خارجه آمريكا طى گفتگويى با تلويزيون اى.بى.سى تصريح كرد كه جاهطلبيهاى هستهيى رژيم ايران براى كل منطقه خطرآفرين خواهد بود و براى اين رژيم، عواقب و بهايى، در پى خواهد داشت.

اى.بى.سى از هيلارى كلينتون در پاسخ به سؤالى در مورد ادعاى صلحآميز بودن برنامه هستهيى رژيم ايران گفت: «تناقضاتى وجود دارد؛ اگر آنها در پى كسب تكنولوژى صلحآميز هستهاى هستند، اگر اين هسته مركزى خواست آنها است، راههايى وجود دارد كه بتوان بدون رسيدن به سلاح هستهاى آن را به دست آورد».

وزير خارجه آمريكا فزود: «ما مىخواهيم از وقوع يك مسابقه تسليحاتى در خاورميانه از طريق رسيدن سلاح هستهيى در دست ساير كشورها جلوگيرى كنيم. ما مىخواهيم اين مسأله روشن باشد كه اين امر، عواقب و بهايى دارد. اگر رژيم ايران به‌دنبال امنيت است، اگر آنها فكر مىكنند كه ممكن است آمريكا همانند حمله به عراق به آنها نيز تهاجم كند، بخشى از آن‌چه كه ما بايد براى ايرانيها روشن سازيم، اين است كه تلاش آنها براى دستيابى به سلاح هسته‌يى، ماشه ناامنى بيشتر را خواهد چكاند. چرا كه بسيارى از كشورهاى ديگر -ازجمله كشورهاى عرب منطقه- در مورد دستيابى رژيم ايران به سلاح هسته‌يى بسيار نگران هستند».