پنجشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۸

شلتاق گله های اوباش حکومتی در زاهدان


نمایش موسوم به انتخابات را تحریم می کنیم

«تشویق مردم به شرکت در چنین نمایشی، مشارکت در سیاستهای ارتجاعی و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی، مشارکت در پروژه های امنیتی رژیم برای ایجاد تشتت و تفرقه در نیروهای مترقی و ضد ولایت فقیه و مشارکت در نهادینه کردن تبغیض، بی عدالتی، و بی حقوقی برای مردم ایران است.»

برخی از مطالب نبرد خلق شماره 287 را در زیر بخوانید

فراسوی خبر ... پنج شنبه 14 خرداد

شلتاق گله های اوباش حکومتی در زاهدان

جعفر پویه

در شهر زاهدان حکومت نظامی بر قرار است. همراه با حضور نیروهای مسلح، گله های اوباش وابسته به رژیم اطلاعاتی و لباس شخصیها، بسیجی و حزب الهیهای آدمکش در شهر شلتاق می کنند. باز گذاشتن دست اوباش حکومتی برای بد رفتاری و توهین و ضرب و شتم، زندگی را برای مردم بلوچ ساکن شهر غیر قابل تحمل کرده است.
درحالی که رسانه های دولتی از نظم و آرامش در شهر خبر می دهند. منابع بی طرف می گویند که وابستگان رژیم به طور مسلح در شهر مانور داده و با شعارهای توهین آمیز مردم بلوچ را مورد هتک حرمت قرار می دهند. حمله به خانه مردم، آتش زدن اتومبیل و مغازه بلوچهای شناخته شده، ضرب و شتم جوانان و کسانی که در خیابان مشاهده شوند، از جمله اعمالی هستند که اوباش حکومتی تحت عنوان بر قراری نظم و آرامش بر سر مردم بلوچ می آورند. پاسدار حسین ساجدی نیا، معاون عملیات نیروهای انتظامی می گوید: "150 نفر از کسانیکه که در حوادث دست داشتند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند."
ساجدی نیا از کشته شدن پنج نفر در این حوادث خبر می دهد اما نمی گوید که این افراد چگونه و توسط چه کسانی کشته شده اند. این درحالی است که جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه تعداد دستگیر شدگان را بین 20 تا 30 نفر و تعداد کشته شدگان را 6 نفر اعلام می کند که در یک محل در آتش سوختند. آمارهای ضد و نقیض درباره دستگیر شدگان و همچنین نامشخص بودن تعداد کشته شدگان حکایت از این دارد که رژیم به شدت از انتشار اخبار درست درگیریها جلوگیری می کند تا شدت فجایعی که اوباش حکومتی در زاهدان آفریده اند را از چشم جهانیان بپوشاند. فیلمها و گزارشاتی که تا کنون منتشر شده نشان می دهد که گله های اوباش حکومتی به صورت دستجمعی به مناطق بلوچ نشین حمله کرده و با آتش زدن خانه و مغازه و اتومبیل مردم بلوچ، بدترین اهانتها را به آنان روا می دارند. با این اوضاع و احوال و رجز خوانی اوباش مسلح رژیم و توهین و هتک حرمت مردم بلوچ در زاهدان که اگر کسی اعتراض کند به گلوله بسته می شود، چگونه می شود نام این وضعیت را آرامش و نظم نامید؟ مردم بلوچ را از خیابانها رانده و در خانه های خود محبوس کرده اند، نیروهای مسلح رژیم هر عملی که بخواهند انجام می دهند، گله های اوباش زندگی را بر مردم جهنم کرده اند و نام آن را آرامش گذاشته اند.
شرم و ننگ بر رژیمی باد که به علت تبعیض قومی و مذهبی، مردم بلوچ را مورد بدترین توهینها قرار می دهد و آنها را تحت نام وهابی، تروریست، وابسته به بیگانه و ... به گلوله می بندد، در چهار راه ها به دار آویزان می کند یا خانه و کاشانه شان را به آتش می کشد. رژیم جمهوری اسلامی به عینه ضد مردمی و علیه آرامش و نظم بودن خود را نشان می دهد و ثابت می کند که هیچ مشروعیتی ندارد و با تکیه به گله های اوباش جیره خوار، حکومت ضد انسانی خود را بر مردم تحمیل کرده است.