یکشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۸

درگيرى و تظاهرات اعتراضى هزاران تن از مردم تهران در اعتراض به انتخابات قلابى آخوندها

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
درگيرى و تظاهرات اعتراضى هزاران تن از مردم تهران در اعتراض به انتخابات قلابى آخوندها
12:49:54 PM 1388/3/23
تظاهرات گسترده مردم تهران
تظاهرات گسترده مردم تهران

رهبر مقاومت به جوانان دلير اشرف نشان و مردم بپاخاسته ميهن كه با خروش ”مرگ بر ديكتاتور“ ، بر شعبده انتخاباتى و رژيم غاصب آخوندى مهر پايان زدند، درود فرستاد و تمامى مخالفان رژيم و معترضين به كلان تقلبات ولىفقيه ارتجاع را به برخاستن و ايستادگى در سراسر ميهن فراخواند.
رهبر مقاومت افزود: بار ديگر صحت سياستها و خطوط مقاومت ايران در برابر رژيم خمينى به اثبات رسيد و ثابت شد كه چشم دوختن به هرگونه تغيير و تحول و اصلاح، حتى بهاندازه يك دانه ارزن، در رژيمى كه رسماًًًًًًً در قانون اساسى خود حاكميت مردم را با ولايت و حاكميت مطلقه آخوند جايگزين كرده است، سرابى بيش نيست. چنين رژيمى را فقط بايد سرنگون كرد و با راهحل دموكراتيك مريم، با حاكميت مردم جايگزين كرد.

در حالى كه مخاصمات باندهاى درونى رژيم آخوندى و جنگ و جدال آنها بر سر نمايش انتخابات بالا گرفته است، هزاران تن از مردم تهران به ويژه جوانان در اعتراض به انتخابات نامشروع و تقلبهاى كلان اين رژيم، در مناطق مختلف شهر از جمله خيابان فاطمى، خيابان و ميدان ولى عصر و ميدان ونك، خيابان شريعتى، خيابان تخت طاووس، سعادت آباد دست به تظاهرات زدند. تظاهر كنندگان با شعارهاى: «مرگ بر ديكتاتور»، «نصرمن اله و فتح قريب، مرگ بر اين دولت مردم فريب»، «اى ملت باغيرت حمايت حمايت»، «توپ، تانك، بسيجى ديگر اثر ندارد»… خواستار سرنگونى تماميت رژيم آخوندى با همه باندها و جناحهاى آن شدند.
مزدوران نيروى انتظامى و نيروهاى ويژه ضد شورش در نقاط مختلف شهر به مخالفان و معترضان به نظام آخوندى و كلان تقلبات آن، يورش برده و با چماق و باتون و گاز اشك آور و گاز فلفل آنان را مورد حمله قرار دادهاند جوانان نيز در بسيارى از نقاط با پرتاب سنگ به مقابله با مزدوران مىپردازند.
در جريان درگيرى تظاهر كنندگان با نيروهاى سركوبگر، شمار زيادى از اتوبوسهاى دولتى و موتورسيكلتهاى نيروهاى سركوبگر و چندين بانك و ساختمان دولتى به آتش كشيده شد. شمارى از تظاهر كنندگان دستگير شدند.

صادق محصولى وزير داخله رژيم آخوندى در كنفرانس مطبوعاتى امروز خود گفت: «اين عده كه چنين تجمعاتى را به راه مى‌اندازند، طرفدار هيچ‌يك از اين كانديداها نيستند؛ بلكه مى‌خواهند از مواضع گروهكى خود استفاده كنند در نتيجه نبايد به آنها فرصتى داده شود».

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، جهش در سركوب مخالفان و تصفيه و جراحيهاى گسترده داخلى را از عوارض انتصاب مجدد احمدىنژاد به رياست جمهورى توصيف كرد و خواستار محكوم كردن اين سركوب وحشيانه از سوى مراجع بينالمللى مدافع حقوقبشر شد.

اين تظاهرات در حالى برگزار مىشود كه رژيم آخوندها به منظور ايجاد فضاى رعب و وحشت هزاران تن از مأموران سركوبگر نيروى انتظامى و نيروهاى ضدشورش را در مناطق مختلف كشور به ويژه خيابانهاى منتهى به وزارت كشور مستقر كردهاند.

پاسدار رادان، جانشين فرمانده نيروى انتظامى آخوندها، نيز صبح امروز آشكارا تهديد كرد كه «با هرگونه تجمع غيرمجاز و بدون مجوز… برخورد خواهد كرد». خبرگزارى فارس متعلق به سپاه پاسداران رژيم ضمن انتشار اين خبر، نوشته بود: «نيروى انتظامى با قدرت در ميدان حضور دارد».

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
23خرداد1388 (13ژوئن2009).