جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

ابطال انتخابات رژيم و انحلال كليه نهادهاى ارتجاعى: ولايت فقيه، سپاه پاسداران، بسيج ضدمردمى و اطلاعات بدنام آخوندى

ابطال انتخابات رژيم و انحلال كليه نهادهاى ارتجاعى:
ولايت فقيه، سپاه پاسداران، بسيج ضدمردمى و اطلاعات بدنام آخوندى
مسعود رجوى - 27خرداد1388

8:27:59 AM 1388/3/28
مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران
مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران

به نام خدا
و
به نام خلق قهرمان ايران
در آستانه 30خرداد، سرآغاز مقاومت در برابر استبداد دينى، روز شهدا و زندانيان سياسى و تأسيس ارتش آزاديبخش ملى؛ با درود به تمامى شهيدان و جاودانه فروغهاى آزادى كه اكنون در سراسر ميهن اشغال شده شكوفا و تكثير شدهاند، نيروهاى انقلاب دموكراتيك مردم ايران، به‌ويژه جوانان دلير ميهن و دانشجويان پيشتاز را هم‌چون شيرزنان و كوهمردان اشرف، به ايستادگى حداكثر و به هر قيمت در برابر رژيم ولايت فقيه فرا مى‌خوانم.
هم‌چنان‌كه رئيسجمهور برگزيده مقاومت بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات آخوندى گفته است، «اين، آغاز پايان رژيم ولايت فقيه است».
اگر ايستادگى كنيد، جهان در كنارتان مىايستد.
اگر ايران برخيزد، جهان به حمايت برمىخيزد.
خامنهاى مىگويد «اساس قضيه، دفاع از نظام است» و همه بايد در برابر كسانى كه «با اصل نظام مخالفند… . سريع موضع بگيرند». سردمداران «سلطنت مطلقه فقيه»، شما را با فرافكنى، اخلالگر و خرابكار و اراذل و اوباش مىخوانند. شركا و همدستان ديرين از «اغتشاش» و «حركات كور» كه در انقلاب ضدسلطنتى كاملاًًًً حلال و به‌جا مى‌دانستند، پرهيز مى‌دهند.
اما شما، دلير و بى‌باك، با خون پاكتان، در صفوف پرنور و پرشور، زنگهاى پايان ديكتاتورى دينى را به‌صدا درآورديد و به بهترين صورت پاسخ داديد:
آن خس و خاشاک تويى
پست‌تر از خاک تويى
شور منم نور منم
عاشق رنجور منم
زور تويى، کور تويى
هاله بىنور تويى
دلير بىباک منم
مالک اين خاک منم
مرگ مرگ تا پيروزى
مرگ بر ديکتاتور
آرى، اكنون شما زن و مرد جنگيد و، تا رژيم ولايت فقيه هست، در هر كوى و برزن برمى‌خيزيد و برمى‌خروشيد.
هم‌چنان‌كه رئيسجمهور برگزيده مقاومت اعلام كرده است، بايد قويا از ابطال انتخابات اين رژيم استقبال نمود. انتخابات آزاد بايد تحت نظر ملل متحد، بر اساس اصل حاكميت مردم، صورت بگيرد.
لازمه انتخابات آزاد و حاكميت مردم ايران، هم‌چنان‌كه شوراى ملى مقاومت از سال 1360 اعلام كرده‌است، ابطال و انحلال كليه نهادهاى ارتجاعى و در رأس همه آنها ولايت فقيه، سپاه پاسداران، بسيج ضدمردمى و اطلاعات بدنام آخوندى است.
شوراى ملى مقاومت ايران در اسفند1360 در ماده چهارم سند «وظايف مبرم دولت موقت» موارد زير را خواسته عموم مردم ايران و لازمه يك جمهورى آزاد و دموكراتيك شناخت:
«خلع سلاح و انحلال كليه نهادهاى ارتجاعى و دستگاههاى سركوب، جاسوسى، تفتيش عقايد و سانسور رژيم خمينى اعم از: به اصطلاح دادگاهها و دادسراهاى انقلاب اسلامى، محاكم شرع، دواير سياسى- ايدئولوژيك، كميته‌ها، پاسداران، انجمنهاى به اصطلاح اسلامى، بسيج ضدمردمى، شوراى انقلاب فرهنگى، جهاد دانشگاهى، امور تربيتى و نهادهاى سركوبگر ضددهقانى و ضدكارگرى»
صدايتان عليه ديكتاتورى هر چه بلندتر!
فريادتان براى آزادى هر چه كوبندهتر!
مشتهايتان گره كردهتر و گامهايتان هر چه استوارتر!
هم‌چون زنان اشرفنگين و مردان اشرفنشان، كوهها بجنبند اما شما از جاى خود براى آزادى خلق در زنجيرتان تكان نخوريد!
به هموطنانمان در خارج از كشور نيز براى حمايت از شما و اشرفيان در تظاهرات و تحصنهاى 5ماهه صميمانه درود مىفرستم. باشد كه در 30خرداد، روز شهيدان و زندانيان سياسى، براى شما و براى آزادى، با مريم و در كنار مريم، قاصدان و پيام آوران همه ما و خلق ما باشند.
رود خروشان خون شهيدان
در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادى ايران
ضامن پيروزى محتوم خلق ماست


پيام ويدويى رهبر مقاومت:


نسخه آماده چاپ