شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۸

تشديد محاصره اشرف بانيروهاى ضربت و واكنش سريع و پليس ضد شورش و تهديد به دستگيرى و كشتن افراد در نقطه كنترل ورودى قرارگاه

تشديد محاصره اشرف بانيروهاى ضربت و واكنش سريع و پليس ضد شورش
و تهديد به دستگيرى و كشتن افراد در نقطه كنترل ورودى قرارگاه

7:46:18 PM 1388/3/15
اعتراض اشرفيان قهرمان به ورود پليس ضد شورش به اشرف
اعتراض اشرفيان قهرمان به ورود پليس ضد شورش به اشرف

پليس ضد شورش در مقابل درب اشرف
پليس ضد شورش در مقابل درب اشرف


شوراى ملى مقاومت ايران در پاريس اعلام كرد: از ساعت 5ونيم بامداد روز جمعه 15خرداد 1388 نيروهاى واكنش سريع پليس عراق در ورودى اشرف با بستن جاده و مسير ورودى و اعلام ممنوعيت ورود اجناس و نفرات به قرارگاه، به تشديد محاصره سركوبگرانه اشرف پرداختند. 8تن از مجاهدان مستقر در نقطه كنترل ورودى به دستگيرى و كشته شدن تهديد شدند.

در ساعت 9 و نيم صبح يك نيروى ضدشورش با تجهيزات كامل به صحنه آمد و در حوالى ظهر نيروهايى از تيپ ويژه ضربت وزارت كشور به سمت اشرف آمدند. ساكنان اشرف از ساعت 6بامداد در پشت درهاى ورودى اجتماع كردند. در ساعت11 صبح گرماى هوا به 50درجه رسيده است. مسير ورودى اشرف كماكان تا ساعت 13 بوقت محلى توسط خودروها و نيروى پليس كه مجهز به تيربار هستند بسته است.

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف و كميته بينالمللى در جستجوى عدالت اعلام كردند كه نيروهاى آمريكايى بايد مسئوليت حفاظت ساكنان اشرف را برعهده بگيرند و دولت عراق بايد التزام خود را به قطعنامه 24آوريل پارلمان اروپا در مورد وضعيت انسانى ساكنان اشرف اعلام نمايد. محاصره اشرف يك اقدام غيرقانونى و بر خلاف تضمينها و تعهدهاى مكتوبى است كه به گفته كاخ سفيد در دسامبر گذشته دولت عراق درباره رفتار انسانى و پايبندى به قوانين بينالمللى به ايالات متحده داده است.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران خانم مريم رجوى دخالت رئيسجمهور آمريكا و دبيركل ملل متحد را خواستار شده است. سركوب اپوزيسيون رژيم ايران يك هديه به ملايان در آستانه انتخابات رياست جمهورى آنها در اوج بحران درونى اين رژيم و جنگ فرساينده جناحهاست كه در مناظره احمدىنژاد و موسوى بارز گرديد.

تشديد محاصره اشرف توسط نيروهاى ضربت و واكنش سريع پليس ضدشورش عراق مورد توجه رسانهها قرار گرفت.

تلويزيون الجزيره: سازمان اپوزيسيون ايران ـ مجاهدين خلق اعلام كرد كه پليس عراق براى ورود كالا و افراد به قرارگاه اشرف كه دربرگيرنده سه هزار تن از اعضايش در استان ديالى در شمال شرق بغداد است، ممنوعيت اعمال كرده است. به گفته اين سازمان محاصره اشرف غيرقانونى است و با تعهدهاى مكتوبى كه كاخ سفيد در دسامبر گذشته اعلام كرده بود كه دولت عراق به آمريكا داده است، در تناقض مى‌باشد.

تلويزيون بغداد: منابع امنيتى در استان ديالى امروز جمعه گفتند نيرويى وابسته به پليس عراق قرارگاه اشرف در شهر خالص را كه اعضاى سازمان مجاهدين خلق در آن هستند محاصره كرده تا براى يورش به آن آمادگى كسب كند.

اين منبع پيشبينى كرد كه در صورت يورش به قرارگاه، بدليل حضور هزاران تن از خانوادههاى سازمان يعنى مجاهدين خلق در آن، فاجعه رخ خواهد داد. لازم بذكر است كه در ژانويه سال گذشته اتحاديه اروپا نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاى تروريستى حذف كرد»

خبرگزارى اخبار عراق: پليس عراق كه شهر اشرف را محاصره كرده است نزديكى قرارگاه مواضع تهاجمى اتخاذ كرده و تهديد به سختتر شدن محاصره مىكند. اين نيروها از ساعت پنچ و سى دقيقه صبح امروز يك موضع جديد بين نقطه بازرسى اصلى شهر اشرف و اين شهر دائر كرده و ارتباط بين نقطه بازرسى و شهر اشرف را قطع كرده است.
به گزارش منابع خبرگزارى عراق، در پشت اين اقدامهاى، نيات خطرناكى وجود دارد كه جز در جهت اجراى تمايلات و تصميمات اتخاذ شده در تهران و به فرمان مستقيم راس رژيم آخوندى قابل تفسير نيست. گزارشگر ما تأكيد كرد كه حضور پليس در اين مواضع غيرقابل توجيه است چرا كه هيچ سلاحى در داخل اشرف وجود ندارد و اين امر از سوى نيروهاى آمريكايى و دولت عراق، مورد تحقيق قرارگرفته است.

مركز اطلاع رسانى الملف: از ساعت 5ونيم بامداد امروز جمعه نيروهاى واكنش سريع پليس عراق در ورودى اشرف با بستن جاده و مسير ورودى و اعلام ممنوعيت ورود اجناس و نفرات به قرارگاه به تشديد محاصره سركوبگرانه اشرف پرداختند. 8تن از مجاهدان مستقر در نقطه كنترل ورودى به دستگيرى و كشته شدن تهديد شدند.ساكنان اشرف پايدار و استوار در برابر هر گونه توطئه آخوندها