پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۷

شهریار شجاعتی، دیدبان دلیر کوه مروارید، شهید مجاهد در عملیات مروارید


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player
ایمیل سپاس به مسولین برنامهُ فردای ما، 2 آوریل 2008

با سلام و هزاران درود بر شما من کسی هستم که آخرین تماسهای بیسیمی مجاهد دلیر شهریار شجاعتی را به فرماندهی محور و فرماندهی گردان توپخانه منتقل میکردم.شهریار شجاعتی دیدبان گردان توپخانهُ محور ما بود و زمانیکه سپاهیان جهل و جنایت خمینی خون آشام کوه مروارید محل استقرار او را که دیدبان ما بود محاصره نمودند گزارشات بیسیمی لحظه به لحظهُ محاصره شدنش را به ما میداد........با تآکید و اصرار فرماندهی محور و فرماندهی گردان آتشبار و توپخانه برای ترک موضع دیدبانی وعقب نشینی جواب میداد که تا آخرین گلوله و تا آخرین نفس میجنگم و اصرار ننمایید و توپخانه را به آتش باری وامیداشت!!!!هنوز آخرین فریادهای مرگ بر خمینی مرگ بر پاسدار و درود بر رجوی او در گوشم هست.من این برنامه اتان را برای بزرگداشت این شهید دلاور مجاهد خلق در وبلاگم درج خواهم نمود تا یادش را برای همیشه در دفترم ثبت نمایموب سایت ((((فریاد آشنا))) ی من هنوز راه نیفتاده با تهاجمات وحشیانهُ رژیم ضد بشری خمینی و سپاهیان جهل و جنایت او مواجه گشته است و نیاز به زمان بیشتر برای راه اندازی آن دارم.هزاران درود بر مجاهد شهید شهریار شجاعتی و بر شما که آنرا منعکس نمودید

.پیروز و جاودان باشید

http://www.mojahedin.org/pages/decorumDetails.aspx?DecorumId=4240