پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۷

وزير دفاع آمريكا: ما موضع سختي عليه رژيم ايران گرفته ايم

وزير دفاع آمريكا: ما موضع سختي عليه رژيم ايران گرفته ايم

وزير دفاع آمريكا: ما موضع سختي عليه رژيم ايران گرفته ايم

وزير دفاع آمريكا امروز 4ارديبهشت87 طي يك كنفرانس مطبوعاتي در واشينگتن اعلام كرد: ژنرال ديويد پتريوس براي فرماندهي نيروهاي مركزي آمريكا ـ سنتكام و ژنرال ريموند اوديرنو براي فرماندهي نيروهاي چندمليتي در عراق برگزيده شده اند.
اين تغييرات به تأييد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا رسيده و بايد به مجلس سنا براي تصويب ارجاع داده شود.
براساس اين تغييرات، ژنـرال اوديرنو، معاون سابق ژنرال پتريوس كه قرار بود به عنوان معاون رئيس ستاد ارتش آمريكا مشغول به كار شود، به عراق باز ميگردد و به جاي پتريوس، فرمانده نيروهاي چند مليتي در عراق خواهد بود.
ژنرال پتريوس نيز جايگزين دريادار ويليام فالون خواهد شد.
درجريان كنفرانس مطبوعاتي وزير دفاع آمريكا خبرنگاري از وي پرسيد: ژنرال اوديرنو و پتريوس طي شش ماه گذشته در مورد دخالتهاي رژيم ايران درعراق بسيار سختگير بوده اند، در حالي كه دريادار ويليام فالون در اين رابطه مواضع نرمتري داشت، آيا اين به اين معناست كه آمريكا سازمان كار خود را به گونه يي ميچيند كه به رژيم ايران پيام بدهد در برخورد با دخالتهاي آن در عراق جدي است و اين رژيم بايد از عراق خارج شود؟
وزير دفاع آمريكا در پاسخ گفت: البته هركدام از اين فرماندهان در مورد رژيم ايران بايد نظر خودشان را بدهند، ولي به نظر من ژنرال اوديرنو و پتريوس و فالون در مورد دخالتهاي رژيم ايران نظر واحدي دارند.
واقعيت اين است كه ما موضع سختي عليه رژيم ايران گرفته ايم، زيرا اين رژيم به كشتن نيروهاي آمريكايي در داخل عراق مشغول است تلويزيون سي.ان.ان 4ارديبهشت87).

برداشتی از سایت همبستگی ملی