چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷

پلى تكنيك همچنان با شعار "مرگ بر ديكتاتور" مى‌خروشد

پلى تكنيك همچنان با شعار "مرگ بر ديكتاتور" مى‌خروشد
9:31:58 AM 1387/2/3
تظاهرات دانشجويان پلي تكنيك - آرشيو
تظاهرات دانشجويان پلي تكنيك - آرشيو
نزدیك به هزارتن از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران صبح امروز با شعار مرگ بر دیكتاتور، احمدی نژاد پینوشه، ایران شیلی نمیشه و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد تظاهرات كردند.
دانشجویان كه در اعتراض به اقدامات سركوبگرانه آخوندها و احكام زندان برای سه دانشجوی دربند دست به تظاهرات زده بودند، در حالی كه سرود یاردبستانی و ای ایران را می خواندند، در مقابل تهدیدها و اقدامات سركوبگرانه مأموران سركوبگر رژیم مقاومت می كردند. رژیم آخوندی از دانشگاه های دیگر مأموران حراست را روانه دانشگاه پلی تكنیك كرده بود تا دانشجویان بپاخاسته را سركوب كنند.
براساس گزارش های دریافتی برشمار دانشجویان تظاهركننده مستمراً افزوده می شد.
رژیم آخوندی در خبرگزاری حكومتی خود بنام فارس به تظاهرات امروز دانشجویان پلی تكنیك اعتراف كرد.
این منبع حكومتی نوشت:
تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیركبیر در مقابل دانشكده شیمی این دانشگاه تجمع كردند.
دانشجویان دانشگاه امیركبیر امروز سه شنبه با در دست داشتن پلاكاردهایی و با سردادن شعارهایی همچون دانشجوی زندانی آزاد باید گردد ، مرگ بر دیكتاتور به حكم دادگاه در مورد سه دانشجوی دستگیر شده این دانشگاه اعتراض كردند و خواهان آزادی این سه دانشجو از زندان شدند. این تجمع همچنان ادامه دارد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران