چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷

تلویزیون پارلمان فرانسه: مجاهدین در موضع قدرت قرار دارند, و قدرت های غربی ناچارند به این مسئله اذعان كنند

تلویزیون پارلمان فرانسه: مجاهدین در موضع قدرت قرار دارند, و قدرت های غربی ناچارند به این مسئله اذعان كنند
12:18:37 PM 1387/2/3
شهر اشرف
شهر اشرف
كانال تلویزیونی , تلویزیون پارلمان فرانسه, برنامه سیاسی خود را در روز جمعه 30 فروردین به موضوع انتخابات در رژیم آخوندی و عدم استقبال مردم ایران از آن اختصاص داد. در این برنامه گزارش مستندی درمورد شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران نیز پخش شد.
گزارشگرتلویزیون پارلمان فرانسه ضمن نشان دادن تصویرهایی از مقرشورای ملی مقاومت دراورسوراواز درشمال پاریس گفت:
در پشت سیاجی بخوبی حفاظت شده, مقر اروپایی مجاهدین خلق ایران قرار دارد. مجاهدین در تبعید كه با دقت انتخابات مجلس را در ایران دنبال می كنند. از نظر آنها این انتخابات كاملا نامشروع بوده و توسط 95% مردم تحریم شده است. این تحریم مردمی به تبعیدیان قوت قلب می بخشد.
افشین علوی،از شورای ملی مقاومت ایران می گوید: ما همواره در آروزی بازگشت به ایران هستیم, آروزیی كه معتقدیم هر لحظه می تواند جامه واقعیت بخود بپوشد.
گزارشگر ادامه می دهد: بدین منظور, یك ائتلاف سیاسی ایجاد شده است: شورای ملی مقاومت كه هدفش معرفی و تثبیت تنها آلترناتیو دمكراتیك در مقابل رژیم ملایان می باشد.
یك شورای ملی كه در 44 كشور نمایندگی دارد, یك دولت در تبعید, با پارلمان خود و رئیس جمهور منتخبش مریم رجوی. جنبش اپوزیسیونی كه توان گردهم آوردن 50000 ایرانی را در اجتماعی در سالن ویلپنت پاریس , در ژوئن 2007, از خود نشان داد.
سخنرانی مریم رجوی در ویلپنت: حضور شما در اینجا حاكی از حمایت شما و بیانگر همبستگی بین مردم فرانسه و مردم ایران است.
گزارشگر سپس به موقعیت قرارگاه اشرف درعراق اشاره می كند و می گوید: قرارگاه اشرف: مقر یك ارتش 4000 نفره كه یك هزار تن از آنان را زنان تشكیل می دهند و از سال 1987 در یكصد كیلومتری شمال بغداد مستقر است
دراین قسمت ازبرنامه ،تلویزیو ن پارلمان فرانسه، صدای احمدی نژاد را پخش می كند وگزارشگر ضمن پخش مصاحبه خود با دكترصالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درفرانسه ،می افزاید:
این صدا برای صالح رجوی صدای دشمن است, دشمن وی, كه از 1973 در فرانسه در تبعید بسر می برد. 27 سال بعد از انقلاب اسلامی, در 71 سالگی, صالح رجوی مبارزه را ادامه می دهد.
دكتر صالح رجوی می گوید: مردم و مقاومت ایران در حال جنگی با رژیمی هستند كه این شرایط را تحمیل كرده است, رژیمی كه اعلام جنگ كرده است. در نتیجه فعالیت ما در اینجا قبل از هر چیز این است كه بشكل مرتب صبح و ظهر و شب آخرین خبرها و اطلاعات را دریافت می كنیم, از تمامی كانال های تلویزیونی و به تمامی زبان ها, مسائلی كه در رابطه با ایران و منطقه ما وجود دارد بدقت مورد موشكافی قرار می گیرند و نسبت به آنها اقدام صورت می گیرد.
گزارشگر سپس به برچسب تروریستی علیه مجاهدین اشاره و می گوید این سازمان خود را دموكراتیك می داند. گزارشگرسپس اضافه می كند:
در 17 ژوئن 2003 و 1200 پلیس 160 عضو این جنبش منجمله رئیس جمهور آن, مریم رجوی را, در اور سور اواز بازداشت كردند. در آن تاریخ آنها تروریست تلقی شدند. امروز مجاهدین تبدیل منبع گزارش هایی هستند كه برای آمریكا و فرانسه غیرقابل دورزدن است.
دكتر صالح رجوی می گوید: علت این است كه ما تنها آلترناتیو هستیم, ما قبل از هر كس دیگر فعالیتهای هسته ای رژیم , و بویژه هسته ای نظامی رژیم را فاش كردیم. هیچ سرویس اطلاعاتی قدرت های بزرگ جهانی نتوانسته بود اینكار را طی 18 سال انجام دهد.
درخاتمه این گزارش مستند، گزاشگر تلویزیو ن پارلمان فرانسه می گوید:
از این پس، مجاهدین در موضع قدرت قرار دارند, و قدرت های غربی ناچارند به این مسئله اذعان كنند
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران