یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۷

ارزيابي آمادگي اقدام نظامي عليه رژيم ايران


يکشنبه، ۸ ارديبهشت، ۱۳۸۷ - ۰۱:۵۴بخش ها: ایران ، اتمي
ارزيابي آمادگي اقدام نظامي عليه رژيم ايران

روزنامه واشينگتن پست باعنوان «آمريكا در حال ارزيابي آمادگي براي اقدام نظامي عليه رژيم ايران است»، اظهارات دريادار مايكل مولن و رابرت گيتس را درج كرد و نوشت: اظهارات اخير رئيس ستاد ارتش و وزير دفاع آمريكا نشاندهنده يك فشار جديد توسط دولت جرج بوش بر روي رژيم ايران است , چرا كه مقامات دولتي مي گويند اين رژيم بر فعاليتهاي خود براي تهيه سلاح , آموزش و پول براي گروههاي عراقي كه به آمريكاييان حمله مي كنند و آنها را به قتل مي رسانند, افزوده است. روز دوشنبه, گيتس در يك سخنراني گفت رژيم ايران «بسوي تهيه تسليحات هسته يي پيش مي رود». او گفت كه جنگ «امر فاجعه باري» خواهد بود , اما افزود , «با توجه به سياستهاي بي ثبات كننده اين رژيم و خطراتي كه در دل تهديد يك ايران هسته يي در آينده وجود دارد, گزينه نظامي بايد بر روي ميز بماند.»

برداشتی از سایت همبستگی ملی