چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷

بزرگداشت دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر بر سر مزار اين شهيد

بزرگداشت دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر بر سر مزار اين شهيد

بزرگداشت دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر بر سر مزار اين شهيد

در هفدهمين سالگرد شهادت دكتر كاظم رجوي, شهيد بزرگ حقوق بشر,شماري از شيوخ عراقي با حضور برسر مزار اين شهيد سرفراز دركربلا و نثار دسته هاي گل، ياد او را گرامي داشتند.

در بزرگداشت دكتر كاظم رجوي، شهيد بزرگ حقوق بشر كه برسر مزار اين شهيد سرفراز در كربلا برگزار شد، يكي ازشيوخ استانهاي جنوبي طي سخناني گفت : امروز براي بزرگداشت مردي جمع شده ايم كه سراسر عمرش را وقف مبارزه عليه ديكتاتوري و دفاع ازحقوق بشر كرده بود وسرانجام در راه همين آرمان بدست تروريستهاي وزارت اطلاعات رژيم ايران در شهر ژنو بشهادت رسيد وهمانطور كه خودش گفته بود كه ما تاريخ حقوق بشر را باخون خود مينويسيم با نثار خون پاكش به عهد خود وفا كرد. ما شيوخ واهالي استانها ي جنوبي عراق به نيابت از مجاهدين خلق كه بدليل شرايط سياسي امكان تجمع در اين مكان مقدس را ندارند، به مناسبت سالگرد شهادت اين شهيد والا مقام جمع شده ايم تا ضمن بزرگداشت اين شهيد سرفراز، پاكترين عواطف خود را به مجاهدين خلق شهر اشرف نثار كنيم.
بارخدايا اين شهيد نه فقط شهيد مقاومت ايران كه شهيد همه آنهايي است كه حقوق آنها غصب شده است، بويژه ما اهالي جنوب عراق كه از مرارتهاي صادراتي رژيم حاكم بر ايران رنج ميبريم, بارخدايا به بخشندگي خودت اي بخشنده ترين بخشايندگان بحق امام حسين وأئمه معصومين اين شهيدمان را با آنها محشور بفرما.
بار خدايا مردم ايران 30سال است كه از ظلم وسركوبي كساني كه لباس دين حنيف تو را برتن كرده اند رنج ميبرند و مجاهدين در راه جهاد براي پاك كردن دين تو از اين جرثومه هايي كه با دين توتجارت مي كنند 120هزار شهيد تقديم كرده اند هم چنانكه ما عراقيان 5 سال است كه از همان چيزي كه برادران وخواهران ما در ايران رنج ميبرند ,رنج ميبريم ,پس اي خداي مجيب الدعوات مجاهدين خلق ايران را بر اين باند حاكم برايران پيروز بگردان تا مردم ايران وعراق از اين ظلم خلاص شوند اي برآورد كننده نيازها واي مكافات دهنده جباران
برداشتی از سایت همبستگی ملی