جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۷

سمينار «روابط اتحاديه اروپا و ايران – چشم انداز يك تغيير دموكراتيك» با حضور خانم مريم رجوي در استراسبورگ

سمينار «روابط اتحاديه اروپا و ايران – چشم انداز يك تغيير دموكراتيك» با حضور خانم مريم رجوي در استراسبورگ

سمينار «روابط اتحاديه اروپا و ايران – چشم انداز يك تغيير دموكراتيك» با حضور خانم مريم رجوي در استراسبورگ

در سيمناري كه باعنوان« روابط اتحاديه اروپا و ايران- چشم انداز يك تغيير دموكراتيك» در محل موسسه پارلماني اروپايي در استراسبورگ برگزارشد، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي ،اروپا و به ويژه فرانسه را به ابتكارعمل براي حمايت از تغيير دمكراتيك در ايران به دست مردم ومقاومت ايران، فراخواند.

درسمينار« روابط اتحاديه اروپا و ايران- چشم انداز يك تغيير دموكراتيك»، آقاي احمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير، لرد اسلين قاضي سابق ديوان عدالت اروپا ، دكترآلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا ، آقاي آلن ويوين، وزيرسابق دولت فرانسه درامورخارجي، پرفسور ويتاتاس لندسبرگيس رئيس جمهور سابق ليتواني ونماينده پارلمان اروپا ، آقاي استرون استيونسون نايب رئيس گروه احزاب مردم و دموكرات مسيحي درپارلمان اروپا ، آقاي پائولو كازاكا نماينده سوسياليست پارلمان اروپا از پرتغال و رئيس مشترك كميته دوستان ايران آزاد ، ژان فيليپ مورر نماينده مجلس ملي فرانسه, آقاي تونه كلام رئيس هيئت استوني در پارلمان اروپا , موگنز كامره نايب رييس گروه اتحاد اروپا براي ملتها در پارلمان اروپا, آقاي يان زهرا ديل, رييس هيات جمهوري چك در پارلمان اروپا, خانم پيانورا كائوپي رئيس هيئت فنلاند در گروه احزاب مردم و دموكرات مسيحي درپارلمان اروپا, آقاي دكتر يانوش اونسكويچ نايب رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا از گروه ليبرال از لهستان, خانم اديت بائر عضو كميسيون زنان پارلمان اروپا از اسلواكي و شماري ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا و نمايندگان مجلس ملي و سناي فرانسه شركت داشتند و سخناني ايراد كردند. آقاي فرانسوا كلكومبه قاضي سابق ونماينده پيشين مجلس ملي فرانسه رياست بخش پاياني اين جلسه را پس از آقاي زلر به عهده گرفت.

برداشتی از سایت همبستگی ملی