پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۷

مقاومت ایران با درود به دانشجویان پلی تكنیك، عموم دانشجویان وجوانان تهرانی را به حمایت از آنان فرا خواند

مقاومت ایران با درود به دانشجویان پلی تكنیك، عموم دانشجویان وجوانان تهرانی را به حمایت از آنان فرا خواند
12:47:23 PM 1387/2/4
پلي تكنينك - تظاهرات دانشجويان
پلي تكنينك - تظاهرات دانشجويان
مقاومت ایران با درود به دانشجویان دانشگاه پلی تكنیك تهران كه روز گذشته با شعار مرگ بر دیكتاتور تظاهرات ضدحكومتی برپا كردند، عموم دانشجویان وجوانان تهرانی را به حمایت از آنان فرا خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیهیی در این باره اعلام كرد:
صبح روز سوم اردیبهشت بیش از هزارتن از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك تهران با شعار «مرگ بر دیكتاتور»، «احمدی نژاد پینوشه، ایران شیلی نمیشه» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» دست به تظاهرات زدند و نسبت به احكام زندان برای سه دانشجوی پلی تكنیك كه از مدت ها قبل دستگیر شده بودند دست به اعتراض زدند و خواستار آزادی آنان شدند.
مقاومت ایران از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و اتحادیه ها و سندیكاهای دانشجویی و فرهنگی خواست سیاست های سركوبگرانه رژیم آخوندی علیه دانشجویان و دانشگاه ها را محكوم كنند.
-همچنين رژیم آخوندی در روزنامه حكومتی جمهوری به تظاهرات روز سه شنبه دانشجویان دانشگاه پلی تكنیك تهران اعتراف كرد و نوشت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیركبیر در اعتراض به حكم دادگاه با در دست داشتن پلاكاردهایی و با سردادن شعارهایی همچون « دانشجوی زندانی آزاد باید گردد » « مرگ بر دیكتاتور » به حكم دادگاه در مورد سه دانشجوی دستگیر شده این دانشگاه اعتراض كردند و خواهان آزادی این سه دانشجو از زندان شدند.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران