جمعه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۷

نمايش قدرت آمريكا در مقابل رژيم ايران.

نمايش قدرت آمريكا در مقابل رژيم ايران.

نمايش قدرت آمريكا در مقابل رژيم ايران.

تعيين ژنرال پتريوس براي فرماندهي نيروهاي مركزي آمريكا ـ سنتكام, و ژنرال ريموند اوديرنو براي فرماندهي نيروهاي چندمليتي در عراق توسط رابرت گيتس، در رسانه هاي آمريكايي و اروپايي به مثابه نوعي «نمايش قدرت آمريكا در منطقه» مورد ارزيابي قرار گرفت.
تلويزيون فرانسه 24, روز4ارديبهشت87 گزارش داد: وزير دفاع آمريكا, ژنرال ديويد پتريوس, فرمانده ارشد نيروهاي آمريكايي در عراق را براي هدايت تمامي عمليات خاورميانه, از جمله جنگ در عراق و افغانستان, برگزيده است. اگر انتخاب پتريوس توسط سنا مورد تأييد قرار گيرد, او جايگزين دريادار فالون خواهد شد كه در ماه مارس كناره گيري نمود. گفته شد علت اين كناره گيري اختلاف وي با جرج بوش برسر سياستش در قبال رژيم ايران بود.
به گفته اين تلويزيون نگه داشتن پتريوس در منطقه, به مثابه «نمايش قدرت» تلقي مي شود. اين اقدام, قصد پنتاگون را براي بكارگيري مهارتهاي پتريوس در عراق و نبرد با شبه نظاميان در افغانستان اثبات مي كند.
اكنون آنكس كه هدايت امور در عراق را به عهده مي گيرد, ژنرال شماره 2 كنوني آمريكا (دراين كشور), ژنرال ريموند اوديرنو مي باشد.
تلويزيون فاكس نيوز آمريكا 4ارديبهشت87 ضمن نشان دادن نقشه اي از منطقه خاورميانه, در مورد اين جايگزيني گفت: به اين نقشه نگاه كنيد, پتريوس در موضع پيشبرد منافع نظامي آمريكا در منطقه يي خواهد بود كه شامل ايران و 26كشور ديگر مي شود. اين محدوده اي وسيع است. ژنرال پتريوس به سنتكام خواهد رفت و ژنرال اوديرنو كه به تازگي از عراق بازگشته, به منظور جايگزيني وي اعزام خواهد شد. مسأله, برسر تركيب است, اين دو مرد بسيار خوب با هم كار كرده اند, هر دوي آنها عمليات تحت تعقيب قراردادن تروريستها را پيش برده اند. هدف اين است كه اين تيم به بغداد و سنتكام بازگردند.
دويچه وله آلمان در روز 4ارديبهشت87 در مورد تصميم وزير دفاع آمريكا گفت: رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا ژنرال 4ستاره, ديويد پتريوس را براي هدايت تمام نيروهاي نظامي آمريكا در خاورميانه انتخاب كرده است. گيتس مي گويد, جرج بوش اين پيشنهاد را پذيرفته و آن را براي تأييد, به سنا خواهد فرستاد.
پتريوس فرمانده كنوني نيروها در عراق است و مغزمتفكر طرح اعزام نيرو كه موجب كاهش چشمگير خشونتها در آنجا شد, شناخته مي شود.

برداشتی از سایت همبستگی ملی