سه‌شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۷

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به كارگران و زحمتكشان آزاده ایران برای گرامیداشت روز جهانی كارگر


فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به كارگران و زحمتكشان آزاده ایران برای گرامیداشت روز جهانی كارگر

9:56:21 AM 1387/1/27
آرم سازمان
در آستانه روز جهانی كارگر، روز زحمتكشان و ستمدیدگان، سازمان مجاهدین خلق ایران كارگران و زحمتكشان شریف و آزاده ایران وهمه آزادیخواهان و مبارزان میهن را به گرامیداشت این روز و همبستگی با خواسته های كارگران به پاخواسته فرا می خواند. قریب به 1200 حركت اعتراضی كارگری در سال 86 به رغم تهدید و سركوب و شلاق، آئینه سرفرازی كارگران شجاعی است كه در مقابل پایمال شدن حقوق حقه خود سكوت پیشه نكردند و شكنجه و زندان را به ذلت سر خم كردن در مقابل رژیم دجالان و پلیدان ترجیح دادند. فرهنگیان و معلمان شریف ایران نیز در سالی كه گذشت با حداقل 500 اعتصاب و حركت اعتراضی، رنج زندان و شكنجه و تبعید را به جان خریدند تا حقوق به یغما رفته خود را طلب كنند و مظلومیت این قشر آزاده و زحمتكش را به گوش جهانیان برسانند.
كارگران، معلمان،زنان، جوانان، دانشجویان، آزادیخواهان و آزاداندیشان ایران زمین،سال 1387 سالی تعیین كننده در نبرد سهمگین و آشتی ناپذیر مردم و مقاومت ایران با بربریت آخوندی و نظام ستم شیخی است. حكومت آخوندی در محاصره سلسله ای از بحران های فزاینده داخلی و خارجی است. همه طرح های وحشیانه آن برای سركوبی جامعه حكایت از به شماره افتادن نفسهای یك رژیم منفور و منزوی در مقابل عصیان و خشم و انزجار مردمی است كه تنها گناهشان طلب حداقل حقوق انسانی و یك زندگی شرافتمندانه در آزادی و عدالت است. كارگران و معلمین شریف ایران شعار می دهند پس این همه پول نفت،به ما بگین كجا رفت؟، گرسنه ایم، گرسنه!!دانشجویان و زنان فریاد برمی آورند: مگر چه می خواهیم جز آزادی؟و مجاهدین خلق ایران می گویند: تغییر این وضعیت در دستان و در اراده تك تك آحاد این میهن و تنها و تنها در ظرفیت مردم و مقاومت ایران است. كارگران و زحمتكشان آزاده وشریف ایران ،در حالی كه شرایط بیش از هر زمان دیگر آماده تغییر است، باید به تظاهرات و حركت های ضدحكومتی بیش از پیش استمرار داد. در روز جهانی كارگر، یكپارچه به پا خیزید و فریاد كنید: آزادی، آزادی حق مسلم ما است.با همبستگی واتحاد مبارزاتی خروش اعتراض و آزادیخواهی و حق طلبی را در تهران به اوج برسانید .با شهامت و ایستادگی شما، با رنج و كوشش و تلاش شماست كه ، طومار حاكمیت ننگین آخوندی در هم می پیچد و آزادی وحاكمیت مردم و برابری و برادری جایگزین می شود . ایرانی آزاد می شود. ایران آباد می شود.
سلام بر خلق، سلام بر آزادیمرگ بر رژیم ضدبشری آخوندیدرود بر رجویسازمان مجاهدین خلق ایران26 فروردین 1387