دوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۸

در مراسم تشييع آيتالله منتظرى، جمعيت انبوه شعار مىدادند; «اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه»

در مراسم تشييع آيتالله منتظرى، جمعيت انبوه شعار مىدادند; «اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه»

مراسم تشييع آيت الله منتظري
مراسم تشييع آيت الله منتظري

ساعت 1030 دقيقه امروز در مراسم تشييع آيتالله منتظرى در قم جمعيت انبوه مردم شعار مىدهند:
منتظری نمرده، اين دولته که مرده
اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه
مرگ بر اصل ولايتفقيه
اين ماه ماه خونه، سيد على سرنگونه.
يا حجه ابن الحسن ريشه ظلم روبكن
ديكتاتور بدونه بهزودى سرنگونه
ايرانى مىميرد ذلت نمىپذيرد
ديكتاتور ننگت باد، منتظرى روحت شاد
منتظری راهت ادامه دارد، حتی اگر ديکتاتور بر ما گلوله بارد
بنابه اين گزارش برخى بلندگوهاى حكومتى در حمايت از رژيم آخوندى شعار مىدادند كه مردم اين بلندگوها را قطع كردند.

تلويزيون العربيه گفت: تشييع جنازه منتظرى در شهر قم عامل تحريك كننده ديگرى براى استمرار اعتراضها است. نيروهاى ضدشورش در خيابانهاى قم گسترش يافتند. مقامهاى رژيم ايران شب گذشته دست به دستگيرى گسترده مخالفان زدند كه براى رفتن به قم و شركت در تشييع جنازه تلاش مىكردند. صدها تن از مخالفان در تظاهرات شبانه نزديكى ميدان محسنى در تهران شركت كردند و عكسهاى منتظرى در دست داشتند و شعارهايى در حمايت از او سر مىدادند. در همين رابطه وزارت ارشاد رژيم ايران به روزنامه‌ها دستورالعمل داده است كه عكس منتظرى را در صفحه اول خود چاپ نكنند و هيچگونه اطلاعاتى حول تاريخ سياسى وى چاپ نكنند».