سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۸

خامنه ای گرفتار در آتش قیام


خامنه ای گرفتار در آتش قیام

زینت میرهاشمی

با احترام به شهدای قیام در روز پر خروش 27 دیماه 1388(10 محرم، عاشورا)، ستارگان فروزنده ای که با شجاعت حماسه روند سرنگونی استبدادی مذهبی را آفریدند و افق تغییر دموکراتیک را روشن تر ساختند. بدبخت خامنه ای و گماشتگانش که با این همه دستگاه سرکوبش در برابر شجاعت مردم به پا خاسته، ، برای ردیف کردن چماقدارانش در خیابانها این بار به «پاره کردن قران» متوسل شد. وقتی استفاده از آتش زدن عکس دیکتاتور مرده و بنیانگذار نظام استبداد، برای ایجاد رعب به شکست انجامید، این بار از خمینی عبور کرده و قران را پیش کشیدند. در حالی که شعارهای مردم در خیابان درست بر فرق این نظام کوبیده می شود و خواهان تغییر کل نظام است.

رسانه های حکومتی خود را برای صحنه گردانی پرده ای از آتش زدن قران توسط عده ای در خیابان آماده می کنند. بازیگران این تاتر قبل از آرایش صحنه، مهمانان و هورا کشان را برای دیدن صحنه آماده کرده اند. نام سوژه تاتر را «حرمت شکنی مقدسات» گذاشته اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز دوشنبه 7 دی، پاسداران و بسیجیان را به تجمع علیه «حرمت شکنان» برای روز چهارشنبه 9 دی دعوت کرد. این نهاد ارتجاعی قصد دارد در این روز با عربده کشی در خیابانها، با استفاده از قران، مرز را بین دینداران و غیر دینداران معرفی کند.

هنگامی که مردم شعار می دهند مرگ بر اصل ولایت فقیه، بدون هیچ تردید مرگ بر کل نظام مذهبی و نهادهای مذهبی که به عنوان ابزار سرکوب استفاده می شود را مورد هدف قرار می دهند. شکاف در روحانیت و بی آبرویی این رژیم چنان گسترده است که این حربه هم درمانی برای زخمهای چرکین نظام نخواهد بود.