سه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۸

جابجايى اجبارى ساكنان اشرف-شماره3

جابجايى اجبارى ساكنان اشرف-شماره3
توطئه بمبگذارى نزديكى محل تجمع خبرنگارانى كه قصد رفتن به اشرف داشتند

انفجارهاي بغداد - آرشيو
انفجارهاي بغداد - آرشيو

فرافكنى ملايان حاكم بر ايران به منظور سرپوش گذاشتن بر نقش رژيم در انفجارهاى بغداد

در حاليكه قيام مردم ايران ناقوس مرگ فاشيسم دينى حاكم را به صدا در آورده، حكومت آخوندها فشارهاى خود را به دولت عراق براى جابجايى اجبارى ساكنان اشرف تشديد كرده است.
پس از يكسال تحريم مطبوعاتى اشرف، هفته گذشته سخنگوى دولت عراق خبرنگاران را دعوت كرد كه در روز 15دسامبر در يك تور مطبوعاتى ترتيب يافته از سوى حكومت عراق از اشرف بازديد كنند و از برنامههاى مورد نظر كميته بستن و جابجايى ساكنان اشرف فيلم و گزارش تهيه كنند.
اكنون در پى انفجارهاى امروز بغداد، كه گفته مىشود يكى از آنها مشخصا نزديكى محل تجمع خبرنگاران صورت گرفته است، رژيم آخوندى بلادرنگ در يك موضعگيرى رسوا، انفجارها را به سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت داد و ادعا كرد ”شايد اين انفجارها هشدارى باشد به خبرنگاران كه به انتقال مجاهدين از پايگاهشان… . پوشش ندهند“.

ترديدى نيست كه اين بمبگذارى كثيف نزديكى محل تجمع خبرنگاران توسط رژيم آخوندها و نيروى تروريستى قدس ترتيب داده شده است. اما رژيم در يك تلاش مذبوحانه براى سرپوش گذاشتن بر نقش خود نعل وارونه مىزند و اين جنايت تروريستى را به مجاهدين نسبت مىدهد.
مقاومت ايران هم‌چنانكه در اطلاعيه دبيرخانه شورا در 17آذر 1388 خاطرنشان كرده، اسناد و اطلاعات موثقى از درون سپاه پاسداران و نيروى تروريستى قدس در اختيار دارد كه نشان مىدهد رژيم ايران و مزدورانش مسئول انفجارهاى پيشين بغداد هستند و مواد انفجارى و تسليحات آن را تامين مىكنند. اين اسناد هم‌چنين نشان مىدهد دولت عراق به نقش رژيم ايران كاملاً آگاه است، اما برخى مقامهاى عراقى عمداً اين حقيقت را كتمان مىكنند و اذهان را از منشأ اصلى تروريسم و نا امنى در عراق منحرف مىنمايند.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
24آذر 1388 (15دسامبر 2009)