پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۸

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ميلاد مسيح (ع) و آغاز سال نو ميلادى را به تمامى هموطنان مسيحى، تبريك گفت

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ميلاد مسيح (ع) و آغاز سال نو ميلادى را به تمامى هموطنان مسيحى، تبريك گفت

مريم رجوى رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوى رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران

رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى پيامى بمناسبت ميلاد مسيح و آغاز سال نو ميلادى براى هموطنان مسيحى و همه مسيحيان شريف حامى مقاومت و براى پيروزى قيام مردم ايران آرزوى موفقيت كرد

خانم رجوى گفت: براى رژيم ولايتفقيه هيچ شفا و علاجى متصور نيست. در نقطه مقابل براى مردم ايران و قيام و مقاومتشان به گفته عيسى بن مريم زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت هم‌چنين گفت: در سالروز ميلاد مسيح (ع) كه در جهان تاريكىها نورى درخشاند و تاباند خدا را شكر مىكنيم كه نور پايدارى ايران زمين و مردم و مقاومتش را به ساحل نجات و آزادى نزديك كرد. قيام مردم ايران براى به زيركشيدن حكومت ولايتفقيه در سياهترين شب اختناق ايران شعلهور شد مردم دلير به ويژه زنان و جوانان بارهابهپاخاستند، بسيج سركوبگرانه رژيم بارها مقهور اراده آنان شد و رژيم ولايتفقيه در مهار قيام مردم ايران شكست خورد.
خوشا قيام كنندگان كه شعارها و سمبلها و ارزشهاى دجالگرانه اين رژيم را در هم پيچيدند از نماز ريايى جمعه تا بساط نمايشهاى ضداستكبارى آن.
بله آنها قفل 30ساله ولايت سياه بر دانشگاهها را گشودند و بر آزادى و دموكراسى پاى فشردند. همزمان ديكتاتورى ولايتفقيه در رأس خود شقه شد و تمهيدهاى رژيم قادر نشد شكاف بزرگ در رأس حكومت را ببند زيرا چنان كه مسيح (ع) گفته است ذهن آنها كند، گوشهايشان سنگين و چشمهايشان بسته است. و الا اگر چشمهايشان مىديد اگر گوشهايشان مىشنيد و اگر مىفهميدند و بازگشت مىكردند من آنان را شفا مىدادم. آرى براى رژيم ولايتفقيه هيچ شفا و علاجى متصور نيست.
درنقطه مقابل براى مردم ايران و قيام و مقاومتشان به گفته عيسى بن مريم زمان، زمان مطلوب است و امروز روز نجات.