چهارشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۸

اخراج کارگران زندانی نیشکر هفت تپه یک توطئه و محکوم است


اخراج کارگران زندانی نیشکر هفت تپه یک توطئه و محکوم است

زینت میرهاشمی

چهار نفر از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه که به خاطر اجرای حکم بیدادگاه جمهوری اسلامی در زندان به سر می برند، از طرف مدیریت این شرکت از کار اخراج شدند. چهار نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی به دلیل غیبت بیش از 15 روز از کار خود اخراج شدند و این در حالی است که این غیبت نه با خواست کارکران بلکه با قل و زنجیر از طرف رژیم به کارگران تحمیل شده است.

جرم کارگران محبوس، تلاش برای سازمانیابی جهت دریافت حقوق اولیه خود است. تهدید به اخراج از کار در مورد فعالان سندیکایی و یا کسانی که در حرکتهای اعتراضی صنفی شرکت کرده بودند، تا کنون انجام شده است. اما این بار این تهدیدها را در لباس قانون انجام دادند. زندانی کردن و استفاده از غیبت اجباری و اخراج کردن کارگران، محکوم است. این گونه اخراج به طور آشکار بیان عدم امنیت شغلی است. اخراج از کار شکل قانونی برای جلوگیری از گسترش اعتراضهای کارگری است که به خصوص زندگی فعالان کارگری را تهدید می کند.

جمعی از کارگران و فعالان متشکل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در شهر سنندج، طی اطلاعیه ای از فراخوان مالی کارگران در بند «سندیکایی نیشکر هفت تپه» حمایت کرده و اعلام آمادگی برای خمایت مادی و معنوی با انها کرده اند. این حرکت همبستگی انسانی و طبقاتی کارکران را نشان می دهد که بسیار با ارزش و در خور توجه است.