دوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۸

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ضمن تسليت بهمناسبت درگذشت آيتالله منتظرى، خواستار پيگيرى حكم عزل خامنهاى شد

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ضمن تسليت بهمناسبت درگذشت آيتالله منتظرى، خواستار پيگيرى حكم عزل خامنهاى شد

مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

آيت الله منتظري
آيت الله منتظري

آيتالله منتظرى شب گذشته در سن هشتادوهفت سالگى در قم درگذشت.
رئيسجمهور برگزيده مقاومت، درگذشت آيتالله منتظرى را تسليت گفت و روحانيان و طلاب و حوزههاى علميه را به پيگيرى حكم آن مرحوم مبنى بر بطلان ولايت جائرانه خامنهاى و ضرورت عزل او از اين منصب غصبى كه درتعارض آشكار با حق حاكميت ملت ايران است، فراخواند.
خاطرنشان مىكنيم آقاى منتظرى كه از دوران رژيم شاه نماينده خمينى در ايران و بعد از انقلاب و روى كارآمدن رژيم، به مدت ده سال قائممقام وجانشين خمينى دررهبرى نظام بود، درسال 1367 به قتلعام مجاهدين توسط خمينى اعتراض كرد و به همين خاطر بركنارشد.

خمينى درحكم نابودى جمعى مجاهدين اسير كه مصداق بارز جنايت عليه بشريت است، نوشته بود: «كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و مىكنند، محارب و محكوم به اعدام مىباشند». خمينى در پاسخ به سؤالات فورى رئيس ديوانعالى رژيم كه ايا اين حكم افراد محاكمه نشده يا افرادمحكوم به زندان كه دوره محكوميتشان هم تمام شده را شامل مىشود يانه؟ با قساوتى حيرت انگيز دوباره دستورداد: «در تمام موارد فوق هركس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد.
منتظرى در اعتراض خود به خمينى بهخاطرصدور كشتار مجاهدين زندانى نوشت اعدام چند هزارنفر در چند روز و آن چه توسط هيأت مرگ منصوب خمينى و وزارت اطلاعات صورت گرفته روى ساواك شاه و جنايات ديكتاتورى سابق را سفيد كرده است.
آقاى منتظرى به خمينى نوشت: «مجاهدين خلق يك سنخ فكر و برداشت هستند، يك نحو منطق است و منطق غلط را با منطق صحيح بايد جواب داد باكشتن حل نمىشود بلكه ترويج مىشود».
آقاى منتظرى كه پس از بركنارى توسط خمينى، پيوسته درحالت حصر و محدوديت بود، در مقاطع مختلف به انتقاد و اعتراض عليه خامنه‌اى و حاكميت مبادرت كرد و در پى بالا گرفتن قيام سراسرى مردم ايران عليه حكومت جبار آخوندى، طى فتوايى به تاريخ 19تيرماه88، بدون نام بردن از خامنهاى، حكم به عزل او داد و ولايت او را بهخاطر فقدان عدالت و امانتدارى و برخوردار نبودن از رأى اكثريت مردم ”موجب سقوط قهرى“ شناخت و حكومت خامنهاى را ”جائر“ و ولايت او را ”جائرانه“ خواند.

درپى صدور حكم منتظرى، رهبر مقاومت دراين باره پيامى فرستاد كه متن آن در زير آمده است:


حكم منتظرى به عزل خامنهاى
مسعود رجوى-19تير88
حكم آيتالله منتظرى، مبنى بر ولايت جائرانه خامنهاى و ضرورت عزل او از اين مقام و تأكيد براينكه «ترس از مخلوق شرك به خدا» و حق حاكميت خلق در زنجير ايران است شايان تقدير است.
بالاترين سرمايه دنيوى و اخروى منتظرى در پيشگاه خدا و خلق همانا عزل او توسط خمينى دجال از منصب جانشينى، بهخاطر اعتراض به قتلعام زندانيان مجاهد است. دست شستن از همكارى با ظلمه و حكام جور و ستم طبق تعاليم صريح شيعه جعفرى و نصّ روايت امام صادق وظيفه هر مسلمان و مؤمن است. بنابراين عزل از جايگزينى تالى حجاج بن يوسف در تاريخ معاصر اسلام و ايران، كه خمينى سفاك و خون آشام است، موجب فاصله گرفتن از عذاب اخروى و آتش جهنم است. همانا كه بسيارى از آخوندها و مدعيان روحانيت از راه خدا باز ميدارند، داراييهاى مردم ايران را به سرقت مىبرند و مى‌خورند… پس آنان را به عذاب اليم بشارت ده…

إنّ كثيرًا مّن الأحبار والرّهبان ليأكلون أموال النّاس بالباطل ويصدّون عن سبيل اللّه… فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ

جاى آن دارد كه آقاى منتظرى كه اكنون در 87سالگى بسرمىبرد، براى خير دنيا و آخرت خود و جبران مافات، قبل از ممات، تمامى حق و حقيقت را خالصانه و لوجه الله با مردم ايران در ميان بگذارد. حق و حقيقت همانا غصب حاكميت و حقوق مردم ايران و سرقت انقلاب ضدسلطنتى تحت عنوان ولايتفقيه است. لكه ننگ و رژيمى كه بايد بالكل از تاريخ ايران و از دامن مطهر اسلام علوى زدوده شود. هم‌چنانكه ديكتاتورى سلطنتى پايانى جز سرنگونى نداشت، سلطنت مطلقه آخوندى نيز كه بقول خود آقاى منتظرى، روى ساواك شاه را در شكنجه و كشتار و جرم و جنايت سفيد كرده است، محكوم به فنا و نابودى و لعنت ابديست.
اميدواريم كه آقاى منتظرى در همين رابطه، هرگونه ”ترس از مخلوق“ و كفار و مشركان آزادى و حقوق ملت ايران از قبيل خامنهاى و احمدىنژاد را، به كنارى بگذارد و به اين وسيله دين خود را به ايران و اسلام و به‌ويژه به ائمه تشيع، ادا كند. در راستاى اداى همين وظيفه، براى او آرزوى سلامت و توفيق و طول عمر مى‌كنم.
مسعود رجوى-19تير88