چهارشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۸

120نماينده كنگره آمريكا، از رئيسجمهور آمريكاخواستند كه مانع جابجايى اجبارى ساكنان اشرف شود

120نماينده كنگره آمريكا، از رئيسجمهور آمريكاخواستند كه مانع جابجايى اجبارى ساكنان اشرف شود

باب فيلنر, به نمايندگي از 120نماينده كنگره, اوباما را به ممانعت از انتقال اجباري ساكنان اشرف, فراخواند
باب فيلنر, به نمايندگي از 120نماينده كنگره, اوباما را به ممانعت از انتقال اجباري ساكنان اشرف, فراخواند

120 نمايندگان كنگره آمريكا روز سهشنبه از رئيسجمهور آمريكا خواستند، تا مانع جابجايى اجبارى ساكنان اشرف توسط دولت عراق شوند.
خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: باب فيلنر نماينده دموكرات كنگره آمريكا، كسى كه در حمايت از اين پناهندگان يك قطعنامه به مجلس نمايندگان ارائه كرده، روز سهشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتى به خبرنگاران گفت: ”ما اين‌جا هستيم تا از هركسى كه مىشنود بخواهيم، از دولت عراق و دولت آمريكا خواسته شوند، جابجايى اجبارى ساكنين كمپ اشرف را متوقف كنند“ . باب فيلنر كه از جانب 120 عضو مجلس نمايندگان كنگره آمريكا حمايت مىشود، اميدوار است اين مجلس قبل از اينكه كنگره براى تعطيلى موقت تعطيلات آخر سال برود، قطعنامه پيشنهادى او را تصويب نمايد.

خبرگزارى فرانسه در ادامه افزود: سازمان مجاهدين خلق ايران كه در مخالفت با رژيم ايران به اجبار از كشورشان خارج شدند، بعد از 24سال اقامت در كمپ اشرف روز سهشنبه از تخليه كمپ خوددارى كردند.
سازمان مجاهدين خلق ايران اخطار كرده است كه تخليه اجبارى اشرف ممكن است منجر به خونريزى بيش از آنچه در ژوئيه اتفاق افتاد؛ گردد. در آن زمان وقتى نيروهاى عراقى براى استقرار يك پست فرماندهى در داخل اين كمپ تلاش كردند، 11نفر كشته و 500نفر زخمى شدند.