جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۷

علوم، فکر کنید و تایپ نمایید

علوم، فکر کنید و تایپ نمایید
دانشمندان آلمانی سیستم کامپیوتریی اختراع کرده اند که افرادی که مشکلات مغزی برای ارتباط بر قرار کردن دارند میتوانند فقط با فکر خود و بدون استفاده از کی برد کامپیوتر در کامپیوتر تایپ نمایند. این سیستم کامپیوتری میتواند امواج مغزی آنها را ثبت کتد. دو هستهُ الکترود که به سایز لنز چشمی هستند در سر آنها کارگذازی میشود. این هسته های الکترودی آنها را قادر میکند که امواج مغزی فرد بیمار، اعداد و آلفابت روی اسکرین را انتخاب نماید و با این انتخاب آنها را روی کامپیوتر تایپ نماید


برای مطالعه متن کا مل اتگلیسی آن لطفاُ اینجا کلیک نمایید

گزارشی از ساینس و تکنولوژی از سایت بی بی سی


م طحانی