یکشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۷

عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است

عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است
8:50:14 AM 1387/3/4
جرج بوش
جرج بوش
رئیس جمهور آمریكا ادامه حضور نیروهای این كشور در عراق را برای مقابله با جاه طلبیهای رژیم ایران ضروری دانست.
جرج بوش در یك سخنرانی در كارولینای شمالی عواقب شكست و موفقیت در عراق را برشمرد و گفت: برخی از شهروندان ما بااین موضوع روبرو هستند كه آیا ماموریت در عراق، ارزش بهایی را كه گرفت، داشت یا خیر. من قویا فكر می كنم كه ارزش آن را داشت.
علت این است: دشمن روشن ساخته است كه عراق قلب میدان نبرد عظیم ایدئولوژیك دوران ما است. این جنگی است بین آنهایی كه شهروندان را می كشند تا اهداف تنفرآمیز خود را گسترش دهند و آنهایی از ما كه به آزادی و صلح علاقه دارند.
ما در 11سپتامبر 2001 دیدیم كه این دشمنان برای كشورمان چه در چنته دارند، و باید هر آنچه در توان داریم برای متوقف ساختن دشمن و اینكه به خواهد به ما مجددا حمله كند، انجام دهیم. عقب نشینی از عراق قبل از آنكه ما به موفقیت دست یافته باشیم، موجب جری شدن القاعده خواهد شد، عقب نشینی قبل از بدست آوردن موفقیت، موجب جری شدن رژیم ایران برای ادامه جاه طلبی های هسته ای و تلاش های آن برای سلطه بر منطقه خواهد شد.عقب نشینی قبل از بدست آوردن پیروزی، موجب ارسال پیامی به تروریست ها و افراطیون در سراسر جهان خواهد شد كه آمریكا ضعیف است و دل و جرات نبردطولانی را ندارد،
عقب نشینی قبل از بدست آوردن پیروزی، برای كشور ما فاجعه بار خواهد بود. این اقدام، امنیت نسل های اینده را به خطر خواهد انداخت و ما اجازه نه خواهیم داد كه این مساله رخ دهد.
رییس جمهور آمریكا در ادامه سخنرانی خود گفت:. موفقیت ما در عراق، شكستی برای جاه طلبی های رژیم ایران در تسلط بر منطقه خواهد بود،
موفقیت در عراق به مردم خاورمیانه نشان خواهد داد كه دمكراسی و آزادی می تواند رشد و نمو پیدا كند، و موفقیت در عراق به جهان این علامت را خواهد فرستاد كه آمریكا عقب نشینی نمی كند، باز نمی گردد، و در برابر ترور عقب نمی نشیند