پنجشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۷

آکسیون هواداران مقاومت در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی در لندن

آکسیون هواداران مقاومت در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی در لندن
امروز 5 شنبه دوم خرداد 1387 هوداران مقاومت آکسیون اعتراضی در مقابل جاسوس خانهُ رژیم آخوندی، پاسداری در لندن بر گزار نمودند. علت این آکسیون برگزاری تظاهرات خانواده های معدومین عملیات آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل سفارت انگلستان در تهران در روز 5 شنبه 2 خرداد در رابطه با حذف بر چسب تروریستی بر علیه مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه انگلستان در لندن بود
م طحانی
ایران زمین