سه‌شنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۷

تعرض جنگى و حمله موشكى رژيم آخوندى به شهر اشرف

تعرض جنگى و حمله موشكى رژيم آخوندى به شهر اشرف
10:51:32 PM 1387/3/6
حمله تروريستى رژيم آخوندي با موشكهاي گراد به شهر اشرف
حمله تروريستى رژيم آخوندي با موشكهاي گراد به شهر اشرف

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
حمله موشكی رژیم ملایان به شهر اشرف
جنایت جنگی در خاك عراق علیه افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو
فراخوان به شورای امنیت ملل متحد، نیروی چند ملیتی و دولت عراق
برای مجازات فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و خلع ید از این رژیم در عراق،
اخراج پاسدار كاظمی قمی سركرده نیروی تروریستی قدس در بغداد

رژیم جنگ افروز آخوندی در ساعت چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر امروز دوشنبه 6خرداد ماه 1387، شهر اشرف، را در یك تعرض آشكار جنگی با موشك های موسوم به گراد، هدف حمله قرار داد.
روی بدنه موشك ها به زبان فارسی تاریخ ایرانی 24-5- 1384 به چشم میخورد. كه معادل 15اوت 2005 می باشد. در این حمله موشكی به هیچیك از ساكنان اشرف آسیبی نرسید.
این تعرض جنایتكارانه جنگی در حالی صورت مى گیرد كه سه هفته پس از صدور حكم قطعی دادگاه استیناف انگلستان مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان های تروریستی ، واكنش های هیستریك فاشیسم مذهبی بشدت ادامه دارد و سردمداران رژیم از خشم و عصبانیت همچون مار به خود می پیچند.
رژیم آخوندها پس ازشكست مفتضحانه در ممانعت از لغو برچسب تروریستی، ماموریت اصلی سفارت خود در بغداد را توطئه علیه ساكنان اشرف قرار داده است.
هدف قرار دادن قرارگاه اشرف كه همگی ساكنان آن افراد حفاظت شده طبق كنوانسیون چهارم ژنو هستند، نقض آشكار حقوق بین الملل ، حقوق انساندوستانه بین المللی و كنوانسیونهای ژنو میباشد و جنایت آشكار و عریان جنگی محسوب میشود.
سازمان مجاهدین خلق ایران ، شورای امنیت ملل متحد، صلیب سرخ بین المللی، كمیساریای عالی پناهندگان، نیروهای چند ملیتی و دولت عراق را به محكوم كردن این جنگ افروزی و جنایت جنگی در خاك عراق علیه افراد حفاظت شده و همچنین به مجازات فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران و خلع ید از این رژیم در عراق فرا میخواند. اخراج پاسدار كاظمی قمی سركرده نیروی تروریستی قدس در بغداد و تعطیل سفارت آخوندها در بغداد كه پایگاه تروریسم و جاسوسی و كانون اصلی ناامن كردن و بی ثبات سازی در عراق است بسیار ضروریست.

سازمان مجاهدین خلق ایران
6خرداد 1387


سخنگوی دفتر اروپایی مجاهدین در اسلو این تعرض جنگی را علامت و جرقهی جنگ افروزی جدیدی از سوی رژیم آخوندها و حاكی از چرخش تعادل علیه این رژیم توصیف كرد. و افزود:
دنیا به چشم می بیند، رژیم ولایت فقیه كه دیگران را از جنگ پرهیز میداد، اكنون بنابر ماهیت ارتجاعی و جنگ افروزانه اش در راستای صدور بحران به خارج از مرزهای ایران، آغازگر دور جدیدی از جنگ شده است. این در حالیست كه رژیم آخوندی به روشنی میداند كه مجاهدین در اشرف از 5سال پیش هیچ سلاحی در اختیار ندارند. هیچگونه عملیات رزمی و نظامی هم انجام نداده اند و حفاظت آنها طبق قوانین و كنوانسیونهای بین المللی بر عهده نیروی چند ملیتی است.
از این پیشتر رهبر مقاومت در پیام نوروزی خود گفته بود كه : « رژیم آخوندی هماوردی جز مجاهدین خلق ایران و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران نمییابد و با تمام توان و شدّت و حدّتی جنون آمیز در پی نابود كردن آنهاست». چه گروهك ناچیز و سكت مطرودی كه اینچنین رژیم را به رعشه انداخته است! براستی كه « پرچمداری و درخشش شگرف مریم و شكوه شگفت انگیز ششمین سال پایداری در اشرف كه آدمی را خاضع و خاشع میكند، برای این رژیم دیوانه كننده و غیرقابل تحمل است».
سخنگوی مجاهدین جنایت جنگی امروز را جدی ترین نشانه چرخش تعادل بعد از 5 سال در سال خطیر و تعیین كننده كنونی در مسیر تعیین تكلیف نهایی خواند و به رژیم ابله آخوندی كه گمان میكند بدین وسیله میتواند با حذف برچسب تروریستی مقابله نموده و موازانه جدیدی ایجاد كند، گوشزد كرد: هرچند جنون آخوندها حد و مرز نمی شناسد اما حرف مجاهدان اشرف و عموم جوانان و دانشجویان میهن اسیر را خوب بخاطر بسپارد كه : ما زن و مرد جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم!