چهارشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۷

واكنش هيستريك آخوندها در قبال حكم تاريخى دادگاه انگلستان

واكنش هيستريك آخوندها در قبال حكم تاريخى دادگاه انگلستان
12:41:19 PM 1387/3/1
سفارت انگلستان در تهران
سفارت انگلستان در تهران
حكومت آخوندی درادامه واكنش های زنجیره یی همراه با تهدید وشانتاز علیه حكم تاریخی دادگاه انگلستان درباره لغو نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام كرد فردا پنجشنبه در مقابل سفارت انگلستان درتهران علیه این اقدام تظاهرات می كند.
تلویزیون آخوندها گفت:
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌یی اعلام كرد در اعتراض به اقدام ناشایست دستگاه قضایی انگلستان در صدور رای مبنی بر خروج نام سازمان تروریستی منافقین از فهرست سازمان های تروریستی، تجمعی ساعت 1730 دقیقه فردا در مقابل سفارت انگلستان برپا می‌شود .
یاد آوری می شود كه در پی صدور حكم تاریخی دادگاه انگلستان رژیم آخوندی به زنجیره یی از واكنش ها وموضع گیریهای دیوانهوار مبادرت نمود و ازجمله به احضار سفیر انگلستان در تهران دست زد.
روز20اردیبهشت رفسنجانی در نمایش جمعه تهران سوز و گداز كرد كه: «آنها ما را به تروریست پروری متهم می‌كنند، اما خودشان در همین چند روز اخیر، در دادگاه های انگلیس، به تروریست ها حكم عدم تروریست دادند، اینها را به پارلمان هایشان می‌برند».
روز 25اردیبهشت نیز حكومت آخوندی مأموران لباس شخصی خود را تحت عنوان دانشجو به مقابل سفارت انگلیس در تهران اعزام كرد تا به تهدید و شانتاژ و عربده كشی بپردازند.
درپی شانتاژ رژیم آخوندها برای جلوگیری از اجرای رای تاریخی دادگاه استیناف انگلستان و فرستادن چماقداران لباس شخصی به مقابل سفارت انگلستان درتهران، ایرانیان آزاده وحامیان مقاومت ایران، درلندن، دربرابر سفارت خانه رژیم آخوندی یك تظاهرات اعتراضی برپاكردند. در تظاهرات لندن شماری از اعضای برجسته مجلیسن انگلستان ازهرسه حزب اصلی شركت داشتند و درسخنان خود شانتاژ و تهدید دیكتاتوری اخوندها را به شدت محكوم وتأكید كردند ما علاوه بر به اجرا گذاردن این حكم در بریتانیا خواهان این هستیم كه اتحادیه اروپا و آمریكا نیز سریعا نام مجاهدین راز لیست های خود حذف كنند
بارونس ورما عضو مجلس اعیان بریتانیا گفت: بیش از دو دهه مماشات باعث شده آخوندهای شكست خورده متوسل به شانتاژ و تهدید شوند. اما اینجا تهران نیست كه جراثقالهای اعدام مشغول كار باشند.در اینجا حكومت قانون بر قرار است و ما خواستار اجرای حكم دادگاه بریتانیا وهم چنین خارج ساختتن نام مجاهدین ازلیست های اروپا و آمریكا هستیم.
آقای اندرو مكینلی عضو نماینده مجلس عوام و از اعضای ارشد كمیسیون خارجه این مجلس نیز گفت ما دو پیام برای ملایان داریم و آن این است كه سردمداران این رژیم و طرفدارانش باید بدانند كه دیر یا زود باید در مقابل دادگاه هایی كه در یك ایران دمكراتیك بر پا میشود و همچنین در برایر دادگاه های بین المللی پاسخ جنایات خود را پس بدهند. آنهایی كه در صدور به خاورمیانه دست دارند و در عراق كشتار میكنند باید بدانند كه بزودی باید حساب اعمال خود را پس بدهند.

ایرانیان آزاده درقطعنامه این تظاهرات ضمن اشاره به نبرد حقوقی 7 ساله مجاهدین در انگلستان كه به خروج نام سازمان مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه منتهی گردید، تأكید كردند: حكومت قانون و عدالت نمی تواند ملعبه دست آخوندهای جنایتكار حاكم برایران شود. برچسب تروریسم شاخص اصلی دوران مماشات با ملایان بود. امااین دوران به پایان رسیده و اتحادیه اروپا می بایست سیاست جدیدی اتخاذ كند. سفارت خانه ها و كنسولگریهای آخوندها كه مركز جاسوسی و صدور ارتجاع و تروریسم و بنیادگرایی علیه شهروندان ایرانی و خارجی و مركز مبادلات و معامله‌های ممنوعه برای تامین نیازهای پروژه های ضد ملی هسته‌ایی و كشتار جمعی رژیم هستند، باید تعطیل شوند و مأموران سپاه سركوب و ترور پاسداران و سپاه تروریستی قدس باید به محاكم قضایی تسلیم شوند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران