جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۷

تظاهرات هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت، همزمان با دیدار وزرای امور خارجهُ کشورهای 5+1 در لندن

تظاهرات هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت، همزمان با دیدار وزرای امور خارجهُ کشورهای 5+1 در لندن

امروز جمعه 13 اردیبهشت همزمان با اجلاس وزرای خارجهُ کشورهای 5+1 در لندن برای بر رسی به پروندهُ جنجال بر انگیز پروژهُ اتمی رژیم آخوندی، پاسداری حاکم بر میهنمان در لندن، هوداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و ایرانیان شریف و آزاده در مقابل ساختمان وزارت امور خارجهُ انگلیس به تظاهرات مبادرت نمودند. آقای اندرو مکینلی نمایندهُ بر جستهُ پارلمان انگلستان و از هوداران پر سابقهُ مجاهدین مواردی را که از سوی مقاومت به این کنفرانس ارجاع داده شده است را برای تظاهرات کننده گان توضیح داد.
تصاویر این تجمع اعتراضی