چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۷

حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي

حكم قطعي دادگاه استيناف انگلستان مبني بر حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي

مريم رجوي: اروپا مي بايست مقاومت ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسد

صبح امروز دادگاه استيناف انگلستان به رياست قاضي القضات فيليپس درخواست اجازه وزير كشور انگلستان براي استيناف خواهي از حكم مورخ 30نوامبر 2007 كميسيون استيناف سازمانهاي ممنوعه (پوئك) را رد كرد. بدين ترتيب حكم پوئك مبني بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي قطعيت مي يابد و امكان فرجام خواهي از آن وجود ندارد.

پوئك پس از رسيدگي طولاني به اين پرونده اعلام كرده بود PMOI درگير تروريسم نيست و بر همين اساس به وزير كشور دستور داد كه با ارائه لايحه اي به پارلمان اسم سازمان مجاهدين را از ليست سازمان هاي ممنوعه حذف كند. پوئك تصميم وزير مبني بر حفظ PMOI در ليست را «غير قانوني» و «غير عقلاني» توصيف كرده بود.

خانم مريم رجوي, رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران, حكم دادگاه استيناف را به مردم ايران, به مجاهدان شهر اشرف, به آقاي مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران و به همه دوستداران عدالت و آزادي تبريك گفت و آن را پيروزي عدالت و ارزشهاي انساني توصيف نمود. وي از دولت انگلستان خواست به بي عدالتي و قانون شكني پايان داده و با حذف فوري نام PMOI از ليست سازمانهاي تروريستي و برطرف كردن همه محدوديتهاي ناشي از آن به حكم دادگاه گردن بگذارد.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه نامگذاري PMOI توسط اتحاديه اروپا بر مبناي تصميم وزير كشور انگلستان بوده گفت پس از حكم دادگاه استيناف, شوراي اتحاديه اروپا نيز مي بايست بلافاصله نام PMOI را از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كند. وي افزود هرگونه تعلل از جانب دولت انگلستان يا اتحاديه اروپا براي حذف PMOI از ليست تروريستي, نقض حكومت قانون و تن دادن به خواست فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

رييس جمهور برگزيده مقاومت گفت اين برچسب خسارتهاي زيادي را متوجه مردم و مقاومت ايران كرده و دولتهاي غربي را در سركوب مردم ايران با آخوندها سهيم نموده است, پتانسيلهاي مقاومت را به بند كشيده و به دستاويزي براي اعدام و شكنجه زندانيان مجاهد تبديل شده است. دولتهاي غربي به اين وسيله يك راه بند جدي بر سر راه تغيير در ايران بوجود آورده اند. انگلستان و دولت هاي اروپايي يك عذرخواهي به مردم ايران بخاطر اين نامگذاري ننگين بدهكارند.

خانم رجوي با تاكيد بر اينكه تغيير رژيم بدست مردم و مقاومت تنها راه مقابله با تهديد ملايان براي صلح و امنيت در منطقه و جهان است, گفت دولت هاي اروپايي بايد مقاومت مردم ايران براي دمكراسي و حاكميت مردم را برسميت بشناسند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت, 35عضو مجلس عوام و اعيان انگلستان كه ممنوعيت مجاهدين را به چالش كشيدند, وجدان بيدار مردم انگلستان ناميد كه بر بيعدالتي بزرگي كه در حق مردم و مقاومت ايران روا شده بود, برشوريدند و از شاكيان اين پرونده و همه نمايندگان و حقوقدانان و وكلا و شاهداني كه طي ساليان براي حذف اين ممنوعيت تلاش كردند, قدرداني و تشكر كرد.

دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران

19 ارديبهشت 1387 (7 مه 2008)


برداشتی از سایت شورای ملی مقاومت