دوشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۷

جرج بوش: حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود

جرج بوش: حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود
1:44:35 AM 1387/2/30
ديدار جرج بوش با محمود عباس
ديدار جرج بوش با محمود عباس
جورج بوش، رئیس جمهور آمریكا، پس از دیدار با محمود عباس، رئیس دولت فلسطین گفت: ما درباره عناصر افراطی كه دموكراسی را زیر پا می گذارند نگرانیم.
وی افزود: زمان آن فرارسیده است كه ما قویا در كنار دولت سینیوره، بایستیم. روشن است كه حزب الله از سوی رژیم ایران حمایت می شود.