یکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۶

سی مهر، سالروز معرفی خانم مریم رجوی به ریاست جمهوری شورای ملی مقاومت ایران بر شما مبارک باد.


سی مهر، سالروز معرفی خانم مریم رجوی به ریاست جمهوری شورای ملی مقاومت ایران بر شما مبارک باد.