سه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۶

جارو کردن سرانگشتان رژیم از مجمع پارلمانی شورای اروپا
جارو کردن سرانگشتان رژیم از مجمع پارلمانی شورای اروپا.

مژده به حامیان مقاومت در کشورهای اروپایی.

در یک دعوت رسمی توسط احزاب دمکرات مسیحی و احزاب مردم اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا، در استراسبورگ، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت شرکت نموده و در کنفرانس مطبوعاتی، خطاب به دولتهای اروپایی گفت: " زمان آن رسيده كه چشم و گوش هايتان را باز كنيد و با سياست مماشات, زمينه هاي يك جنگ ويرانگر را فراهم نكنيد ".


این دعوت از خانم مریم رجوی سیلی محکم دیگری است بر گوش رژیم جنگ و ترور و جنایت در طول دو ماه، باشد که دم و دنباله چه ها و مزدوران اروپایی و لابیهای آمریکایی رژیم "آمریکا در مجمع پارلمانی شورای اروپا بعنوان ناظر نماینده دارد" بور و کیش و مات شوند و جل و پلاس خود جمع و به همراه رژیم پابگور در قعر تباهی و اضمحلال فرو روند.

تأکید و ترسیم سیاست "نه جنگ، نه مماشات" در رابطه با رژیم ضد بشری خمینی و نقطهُ اساسی این دیدار این بود که خانم مریم رجوی تأکید کردند که: " من گفته ام و بازهم تكرار مي كنم كه ما مخير به انتخاب بين دو فاجعه نيستيم. جنگ خارجي راه حل بحران كنوني ايران نيست. ولي از سوي ديگر ادامه مذاكره و مماشات با آخوندهاي حاكم بر ايران فقط به آنها فرصت دست يافتن به بمب اتم را ميدهد. جهان بايد اين واقعيت را برسميت بشناسد كه رژيم آخوندها ظرفيت هيچگونه انعطاف را ندارد. براي آنها هر قدم به عقب, بمثابه شروع يك پايان براي رژيمشان مي باشد. ما مي گوييم نه جنگ, نه مماشات. يك راه سوم وجود دارد. تغيير و پايان دادن به ديكتاتوري مذهبي بوسيله مردم و مقاومت ايران "। و دیر نیست که این ایده تحقق یابد، و مریم مهر تابان، دست افشان و پایکوبان بردوش رزمندگان شرف و پایداری پرشکوه به سرزمین شیر و خورشید وارد شود. همهُ ما در انتظار این لحظهُ شیرین ساعت شماری میکنیم.


م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/