شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
یادداشت هفته.سریال دیدارهای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت ازمجمع پارلمانی شورای اروپا.این دیدارها که از روز دوشنبه نهم مهرماه در استراسبورگ شروع شد و بمدت دو روز ادامه داشت وبا طیف وسیعی از مسؤلین کمیسیونهای شورای اروپا، احزاب دمکرات مسیحی و احزاب مردم اروپا، دیدار و گفتگو نمود. دیداراز احزاب دمکرات مسیحی و مردم اروپا که در بیشتر کشورهای اروپایی از احزاب حاکم میباشند و حامیان زیادی در بین مردم اروپا دارند از اهمیت خاصی برخوردار میباشند، و این دومین بار از سال 1385میباشد که خانم مریم رجوی از آن دیدار میکند. شناساندن مقاومت خونبارمان و اهداف سیاسی، اجتماعی اقتصادی خانم مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور دوران انتقال برای رهبران کشورهای اروپایی و حذف بر چسب تروریستی علیه مجاهدین مورد اهمیت خاصی میباشد، به همین مضمون شناساندن جنایتها، عملکردهای ضد ملی و ضد بشری آخوندهای حاکم بر میهنمان به رهبران کشورهای اروپایی در خور تحسین میباشد و این میتواند به سرانگشتان رژیم در اروپا و شبکهُ لابی رژیم و دم و دنبالچه های رژیم ضربه سیاسی قابل توجهی بزند و آنها را از صحنهُ سیاسی جارو و منزوی نماید.


واکنشهای رژیم در اوج استیصال از این سفر قابل بحث است و سوزش از اینکه "پلیس انترپل حکم جلب آنها را صادر کرده ولی آنها آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکایی رفت و آمد میکنند" قابل فهم است. لغو سفر حداد عادل به استراسبورگ بدلیل دیدارهای خانم مریم رجوی از مجمع پارلمانی شورای اروپا نقطه سوزش دیگر رژیم است که شایان تقدیر از حامیان مقاومت در راستای اعتراض به سفر این مهره جهل و جنایت رژیم به مجمع پارلمانی شورای اروپا گردید.


انعکاسات رسانه ای این دیدارها باعث شناساندن بیشتر مقاومت مردممان به دنیا میباشد، هزاران انعکاس در طول دور روز بازدید خانم مریم رجوی رسانه های خبری را پوشاند و جز رژیم ضد بشری را در آورد، باشد که ثمرهُ این دیدارها سران خام خیال اروپایی را بیدار نماید و آنها را به این یقین برساند که از درون این رژیم قرون وسطائی چیزی بجز سرکوب و خفقان و اعدام وشکنجه بیرون نخواهد آمد و در یک کلام از قول رهبری مقاومت "افعی کبوتر نخواهد زائید".


محمد طحانیایرانزمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/