شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
یادداشت هفته.روز 10 اکتبر از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز مبارزه با حکم اعدام در جهان تعیین شده است. با مروری کوتاه به گزارشات اعدام در میهن در زنجیرمان که تنها از شروع سال جدید میلادی 200 عمل اعدام در کشورمان توسط این جنایت پسشه گان صورت گرفته است را در کلیهُ خبرگزاریهای مستقل بطور ثبت شده داریم. رژیم جمهوری ضد اسلامی با تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و اعدام کردن مردممان با جرمهای خمینی ساختهُ اراذل و اوباش، مخلین امنیت اجتمائی، متجاوزین به حرمت مردم و قتل نفس، اعدام انقلابی سر انگشتان سرکوب و جنایت، اعدامهای روزانه را در میادین شهرها بطور گسترده به نمایش در آورده که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت در بین مردم برای جلوگیری از قیامهای توده ای میباشد. این رژیم از طرف مجامع حقوق بشری دنیا بعنوان قاتل کودکان شناخته شده است، بگزارش عفو بین الملل 71 نوجوان زیر 18 سال در انتظار اجرای حکم اعدام در زندانهای رژیم ضد بشری در نوبت اعدام هستند. آمار اعدامهای رژیم ضد بشری از آمار اعدامهای کشور چین هم جلو زده است و در رأس کشورهای دنیا قرار دارد. یعنی در طول فقط 8 ماه 235 اعدام! رکورد 21 اعدام در یک روز در مطبوعات مستقل جهان ثبت شده است!رژیم خون آشام برای حفظ قدرت خود دست به اعدامهای کور در سطح شهر های ایران زده است و با این شیوه میخواهد که پایه های حکومت خون آشام خود را حفظ نماید، به همین منوال کلیهُ اعدامها را در میادین شهر ها و با ایجاد جو رعب و وحشت انجام میدهد که باصطلاح از مخالفین رژیم خود زهر چشم بگیرد و پایه های حکومت خود را با این وسیله برای چند مدت دیگر تثبیت کند. اعدام و شلاق و شکنجه و بگیر و ببند در ملاُ عام از اهرمهای حفظ حکومت این رژیم پلید و پا بگور میباشد و حتی یک روز را هم نمیتواند بدون این شیوه قدرت خود را حفظ نماید و درست بر پایهُ همین دستگاه حکومتی است که شریر ترین و خونخوارترین نیروی سرکوبگر خود یعنی سپاه پاسداران و در رأس آن پاسدار هزار تیر محمود احمدی نژاد را سر کار آورد که بتواند اهرمهای قدرت خود را برای چند مدت دیگر حفظ نماید. مجامع بین المللی و مردم قهرمانمان این رژیم پلید را به خوبی شناخته اند و برای تصفیه حسابهای خود با این رژیم پلید روز شماری میکنند. بامید روزی که این رژیم پلید از میهنمان جارو شود و بنا بگفته خانم مریم رجوی "شکنجه و اعدام را در ایران بطور کلی حذف خواهیم کرد".

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/