پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

زوزه های جانشین خمینی خون آشام در سیلی خوردن پاسدار هزار تیر توسط دانشجویان دلیر دانشگاه تهران.


زوزه های جانشین خمینی خون آشام در سیلی خوردن پاسدار هزار تیر توسط دانشجویان دلیر دانشگاه تهران.

در کمتر از بیست و چهار ساعت نگذشته از سیلی و تودهنی زدن دانشجویان دلیر به پاسدار هزار تیر در دانشگاه تهران ولی وقیح فشل و جانشین خمینی خون آشام در تجمع جمعی از پاسداران و قمه کشان و خواهران "تیغ کش زهرا خانمی" رژیم به صحنه آمده و برای دانشجویان دلیر و مردم قهرمان مان خط و نشان میکشد!! عجبا به این نوع از دجالیت و جنایت پیشه گی! این آیت الشیطان یک شبه که مثل سلف خودش بوئی از شناخت از اسلام و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبرده و در حرف زدن نمیتواند فعل و فاعل را از هم تشخیص دهد، امروز با یک مشت کلمات و جملات چپ اندر قیچی برای همهُ مخالفین درونی و بیرونی خودش خط و نشان کشید و از اینکه سیلی اندر پی سیلی نصیب پاسدار هزار تیر و رژیم در گل مانده اشان شده ابراز لحیه نمود که: "یك نكته دیگری كه در دنباله اون مساله مطالبه دانشجویی عرض می كنم این است كه مطالبه كردن با دشمنی كردن فرق داره. اینی كه ما گفتیم گاهی اوقات معارضه با مسئولین كشور نشه كه الان هم همین رو تاكید می كنیم معارضه نباید بشه... در مورد رهبری هم همین جوره. ضدیت یعنی پنجه درافكندن, دشمنی كردن نه معتقد نبودن... دشمنی نباید كرد" ؟، "مطالبه با دشمنی فرق داره"! سؤال، مطالبه یا دشمنی از طرف دانشجویان برای چی؟، چرا؟ و "معارضه نباید باشد"! سؤال اینجاست که "معارضه با کی و چی"؟؟؟، "معارضه از طرف کی"؟ و آیا فقط یک قشر معدود معرض سیستم حکومتی تو شده اند؟ و یا "دشمنی نباید کرد"! سؤال، "دشمنی با کی و چی و از طرف کی و بر علیه کی و چه کسی"؟؟ و یا "اعتراض به نظرات خاص رهبری ضد یت با رهبری نیست، دشمنی نباید کرد"! در اینجا هم باید از این دجال پرسید که "کدام نظرات خاص رهبری"؟، "کدام دشمنی و از طرف کی و چه طوری"؟ و آیا اینهم فقط دشمنی یک قشر خاص از تو و رژیمت و جنایاتت هست؟ و یا اینکه "بسیاری از مسائل هست که گفتن آن برای مسؤلین مملکت حرامه"!!، "نباید گفت"!؟ سؤال؟ "کدام مسائل"؟، "کدام مسؤلین مملکت"؟ در رابطه با "چه مسائل مملکتی فتوای حرام بودن حتی طرح مسائل آنهم از طرف مسؤلین مملکت خودت را صادر میکنی"؟ این "مسؤلین مملکتی مورد نظر تو کی هستند"؟؟ آیا بجز این است که بنا بگفتهُ خودت "خودیهای این نظام رو به اضمحلال و سقوط هم بوی الرحمان نظامت را فهمیده اند و تو برای از دست ندادن کرسی ریاست و جنایتت به این خط و نشان کشیدن بی پروا دست میزنی و مثل سلف گور به گور شده ات به در میگویی تا که دیوار بشنود"؟؟ و یا گفتن از"مسلئل و مشکلات، جمله نباید گفت" را استفاده میکنی و اینجوری آنرا با یک فرمان حرام اعلام میکنی؟! چی شده که برای حفظ دست نشاندهُ خودت در مسند ریاست جمهوری که در طول ریاستش پی در پی تو دهنی از مردم دلیر، دانشجویان انقلابی، مجامع و سران کشورهای مترقی جهان، مطبوعات آزاد ومستقل، مردم جهان و خلاصه هر کسی را که در جهان میبینی خورده و در همه جا خار و ذلیل گشته و بعنوان "یکی از سران تروریسم جهانی" معرفی شده را به این وسیله و با یک فتوای "مسلئل حرام برای مسؤلین مملکتت"؟؟ آب پاکی رو دست همهُ آنها ریختی و با زبان اشهدت به "جنایات و گناهان خود و رژیمت اذعان کردی"؟ مگر نه این است که این ملیجک دربارت در هر حرکتی و هر عملی فوراُ از طرف تمام دنیا انگ "رهبر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی" معرفی میشود؟ و یا در هر جمعی مثل تجمع دیروز دانشگاه تهران، بدون قرق کردن صحنه توسط تیغ کشان و قداره بندانت نمیتونه حاظر بشه؟ آیا تو فکر کرده ای که فقط بخشی از "مسؤلین مملکت تو" از تو روبرگردانده اند؟ آیا فقط یک "طیف کوچکی از پاسداران و بسیجیهایت از تو بریده اند"؟ آیا فکر میکنی که با یک فتوای "حرام بودن پرداختن به مسائل مملکتی از طرف سران مملکت" میتوانی چند صباحی دیگر بر کرسی جنایتت بنشینی؟ و پز رهبری رژیم خون آشامی را که تو اداره میکنی را چند سال دیگر با این فتوات بدر کنی؟

براستی که طشت رسوائی تو و رژیمت در دنیا به صدا در آمده و با این زوزه هایت نمیتوانی آب رفته را به جوی باز گردانی. کیست که از عملکرد های تو و گماشتهُ هزار تیرت در داخل و در سر تاسر دنیا بی خبر باشد؟ و در یک کلام "خر و دجال و جنایت پیشه خودت هستی و رژیمت". این اعلام شنیدن بوی الرحمان رژیم خون وجنایت و فساد توست که به زبان اشهدت به آن اذعان کرده ای! باش تا مردم قهرمان ایران ورزمندگان شهر اشرف، ریش وریشهُ تو و هر چه آخوند و پاسدارت هست را از ریشه بسوزانند و از سرزمین شیر و خورشید ریشه کنتان کنند.

محمد طحانی

ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/