جمعه، آبان ۰۴، ۱۳۸۶

پاسخ به یک تهدید خمینی پسندانه از طرف آقای محمد علی اصفهانی!


پاسخ به یک تهدید خمینی پسندانه از طرف آقای محمد علی اصفهانی!


در تاریخ 13 اکتبر 2007؛ برابر با 21 مهر 1386 مطلبی از طرف من در وبلاگم و در سایت پاسارگاد سیتی در رابطه با " نامهُ سرگشادهُ علی اصغر حاج سید جوادی به رئیس دانشگاه کلمبی ا" (1) درج گردید که در آن به سایت ققنوس تحت سرپرستی آقای محمد علی اصفهانی نیز اشاره کردم و خوانندگان را به رجوع به سایت ققنوس و لجن پراکنی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و بویژه "رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی" متذکر شدم.


آقای اصفهانی در تاریخ 21 مهر 1386 مطلبی تحت عنوان " هشدار به رهبران ابله مجاهدین " (2) در سایت خودش "ققنوس" درج نموده که در زیر درج نموده ام تا درتاریخ درج گردد و ماهیت این فرد بیشتر برای خلق و خدا نمایان گردد.------------------------------------
هشدار به رهبران ابله مجاهدين!
------------------------------------


رهبری سفله ی سازمان مجاهدين خلق، که هر روز بيشتر از روز پيش، در لجن جاسو سی برای آمريکا و اسراييل غرق می شود، در روز های اخير، حمله به فعّالان مبارزه با احلام آمريکا و اسراييل در مورد ايران را ( احتمالآً به فرمان مستقيم کارفرمايان اسراييلی و آمريکايی خود) در دستور کار خويش قرار داده است.
آن ها که زمانی برای گدايی کاسه يی از آش نذری بيت خمينی، اين آخوند کلّاش را «پدر بزرگوار»، و «مجاهد اعظم» می ناميدند؛ و زمانی برای ريزه خواری سفره ی صدّام حسين، در ديدار های گزارش خدمات، با کارگزاران سازمان استخبارات او از «انطباق منافع دو طرف» سخن می راندند، طبيعی است که امروز، دم لابه کنان در پی کثيف ترين و منفور ترين جناح های قابل يافت در آمريکا و اسراييل، به تمنّای تکّه استخوانی که معلوم نيست بالاخره سرانجام به سمتشان پرتاب شود يا نه، دوان و روان باشند .
در يک کلام، يکبار و به صراحت، به اين ابلهان می گويم:
با نام توله هايتان، به سايت ققنوس با مسئوليت من پارس نکنيد. قطعاً، قطعاً، قطعاً، از کرده ی خود پشيمان خواهيد شد .
اگر هنوز اندک شعوری در شما باقی مانده باشد، اين را همين حالا می فهميد؛ و در غير اينصورت در مدّت زمان بسيار اندکی بعد تر از حالا !

محمد علی اصفهانی
شنبه
۲۱ مهرماه ۱۳۸۶


=================


آقای اصفهانی، من هیچ کاری به اینکه شما به چه دلیل از شورای ملی مقاومت و جنبش سراسری جدا شده و پس از آن از هر گند گاو چاله دهانی یی در سایت خودت بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و بویژه رهبری آن کوتاهی نمیکنید کاری ندارم و صرفاُ به همین تهدید "خمینی پسندانهُ شما بر علیه رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران" بسنده میکنم. و لازم به توضیح میدانم که همانگونه که خوب تشخیص داده ای من "بنا بگفتهُ خودتان در این متن تهدید آمیز"، ".....تولهُ....مجاهدین..... به سایت ققنوس حمله کرده ام"!!؟؟ اگر سرسوزنی شهامت و صداقت داشتی از من و وبلاگم اسم میبردی و حمله میکردی!! نه به رهبری مجاهدین که اساساُ از مطلب درج شده از طرف من اطلاعی ندارند!!؟؟


حضرت عالی از کی به این تشخیص و یقین رسیده اید که "رهبری سفله مجاهدین....... در لجن ساسوسی برای آمریکا و اسرائیل غرق شده اند......به فعالان مبارزه با احلام آمریکا و اسرائیل در مورد ایران.......... با فرمان مستقیم کارفرمایان اسرائیلی و آمریکایی خود.... دردستور کار خویش قرارداده است"!!؟؟ گمان نکنم به این فکر کرده باشید که همان آمریکا و اسرائیل مورد نظرشما "مجاهدین و شورای ملی مقاومت" را در لیست تروریستی خود قرار داده؟! از کی با این ایقان، هم نفس و هم صدا با "رژیم ضد بشری خمینی" تهمت "مزدوری مجاهدین و رهبرانش" را به "آمریکا و اسرائیل" را بکار میبرید؟!


اگر مجاهدین و رهبرانشان "....زمانی برای گدایی کاسه یی آش نذری از بیت خمینی.......ریزه خواری سفرهُ صدام......." بودند چرا با این آگاهی به شورای ملی مقاومت پیوستی؟ و نان مبارزه بارژیم ضدبشری خمینی در رکاب همین "رهبران سفلهُ مجاهدین" را در گذشته ودر حال حاظر میخوری؟! آخر تاریخ را که نمیتوانید بطور گفتار فردی خودتان تغییر دهید. تاریخ مبارزهُ شکوهمند این "رهبران سفله" از بدو ورود خمینی خون آشام و مواضع اصولی مجاهدین و بویژه در سر فصل سی خرداد سال 1360


و در مقطع مرداد 1367 و قتل عام زندانیان بی دفاع مجاهدین در زندانهای رژیم ضد بشری خمینی، در مقطع برقراری آتش بس بین رژیم خمینی و دولت صدام حسین، ثبت شده و شما در گذشته به آن افتخار و اذعان کرده اید؟! حالا چی تغییر کرده که 360 درجه تغییر جهت داده و در کناررژیم ضد بشری خمینی و مزدوران درونی و بیرونی آن بر علیه تنها نیرویی که در این مقطع سرنوشت ساز در مقابل این رژیم سفاک و خونریز ایستاده قرار گرفته اید؟؟!! آیا نمیدانید که شعار رژیم ضد بشری خمینی این است که "هشتاد در صد به رژیم انتقاد کنید بیست درصد به مجاهدین"، و یا "با هرکسی و هر کجا میخواهی باش ولی در اشرف و با مجاهدین نباش"؟؟!! چقدر تا حالا با این گونه سوالات مواجه شده اید؟؟ چه جوابی به اینگونه سوالات داده اید؟؟


آقای اصفهانی، اگر از من بگفتهُ خودتان بعنوان "تولهُ مجاهدین" و گذشته ام خبری ندارید شما را به وبلاگم رجوع میدهم و به اینکه چگونه دم و دنبالچه های شاه وشیخ و قلم فرسایانی که در سایت شما مطلب و مقاله علیه مجاهدین و "توله های..... پارس کنشان علیه سایت شما"و شبکه های جاسوسی آمریکا، انگلیس ......(3) با کمک از شبکهُ اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در آمریکا و اروپا و انگلیس و شبکهُ لابی رژیم در این کشورها در طول مدت اقامت 14 ساله ام با بکارگیری تمامی شیوه ها و سیستمهای شکنجه از قبیل امواج رادیویی، امواج الکترومگنتیک، امواج مایکروویو و سیستمهای کنترل افکا ر (4) و هر نوع ابزاری که میتوانند و هرنوع شیوه ای که خواسته اند بر علیه من بکار برده اند؟؟!! شکایتهایم به کلیهُ رهبران این کشورها، مجامع حقوق بشری، سازمان ملل متحد بی جواب مانده است؟؟ چرا رژیم ضد بشری خمینی و دم ودنبالچه هایش بطور مستمر و در کلیهُ کشورهایی که مسافرت میکنم لحظه ای مرا آرام نمیگذارند؟؟!! تهدید و دزدیدن دخترم (در آن زمان 15 ساله بود) توسط این شغالان در لندن در سال 1998 میلادی و سوزاندن پشت دست چپش با شمع "بخاطر انتقام گیری از اینکه همسرم در شهر اشرف است"،و "من هنوز از مجاهدین هواداری میکنم"، و جدا کردن وی از من برای تا زمانی که وی به سن قانونی نرسیده؟! و یا تهدیدات مستمر کلیهُ خانواده ام در ایران و خارج کشور صرفاُ بخاطر حمایتم از "رهبران سفلهُ مجاهدین"، لحظه ای قطع نمیشود؟؟!! و من در کل دنیا زیر ضرب رژیم ضد بشری خمینی و شبکه های جاسوسی آنها و لابی رژیمشان هستم؟؟!! و در هیچ حالتی،در هیچ کشوری که تردد میکنم آرام و تنهایم نمیگذارند؟؟ و همهُ این کارهای جنایتکارانه اشان برای براندن من از طیف مجاهدین خلق ایران و "رهبران سفلهُ" آنها است؟؟! و آیا نمیدانید که سیاست کلیهُ سران رژیم ضد بشری جمهوری اسللامی، مزدوران و شبکهُ لابی این رژیم در کل جهان روی این نقطه کوک است که به هر شیوه و هر بهانه ای و با هر قیمیتی یکنفز از اعضاء، یکی از هوادارن "حتی دورترین سمپاتیزان مجاهدین و شورای ملی مقاومت" را از آنها بکنند؟؟!! و چه سرمایه گذاری کلانی اعم از مالی، تبلیغاتی و امکاناتی، بسیج نیرو، رادیو تلویزیون، روزنامه و مطبوعات را به اینکار اختصاص داده اند؟؟ اگر اطلاعاتتان کم است لطفاُ به مطبوعات آزاد جهان در طول چند سال گذشته مراجعه نمایید. براستی چقدر از سوزش مزدوران رژیم ضد بشری خمینی پس از پخش پیام آقای مسعود رجوی و داشتن مرزبندی با رژیم ضد بشری خمینی (5) در خارج کشور شنیده اید؟؟ چقدر از سوزش رژیم و دم و دنبالچه های شاه و شیخ از " راه حل سوم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت " (6)،و شعار "نه به جنگ علیه ایران آخوندی، نه به مماشات با حاکمان ایران آخوندی" را شنیده اید؟؟ آیا تشبسات رژیم ضد بشری خمینی و مزدوران و لابیهایشان را در رابطه با "شهر اشرف و مجاهدین و مبارزین موجود در آن" و عملکرد هایشان را به خاتمه دان به حضور مجاهدین در لب مرزهای ایران و تضییقات و محدودیتهای بعمل آمده در طول شروع جنگ آمریکا با دولت سابق عراق "صدام حسین"، بمباران قرارگاه های مجاهدین توسط نیروهای اعتلاف، آمریکا و انگلیس""به گفتهُ شما مجاهدین جاسوس آمریکا و اسرائیل هستند؟؟!!"" و شهادت 50 عضو مجاهد در طول عملیات بمباران را شنیده اید؟؟ عکس العملهای شما چی بوده است؟؟


آقای اصفهانی، در رابطه با مطلب من، در رابطه با آقای علی اصغر حاج سید جوادی، و نظرم در رابطه با سایت شما، من از حق آزادی بیان خود استفاده کرده ام و کلیهُ افراد حتی مجاهدین هم حق دارند از اینکه چرا به اینگونه مسائل میپردازم به من انتقاد نمایند. ولی انتقاد کردن با "تهدید کردن آنهم از نوعی که شما انجام داده اید؟!" فرق دارد، و امیدوارم که با معذرت خواهی از اینکارتان موارد "خوشنود شدن رژیم ضدبشری خمینی و مزدوران بی جیره و مواجبش" را برطرف نمائید، بحث و فحث با "تهدید خمینی پسندانه" از زمین تا آسمان فرق دارد. امیدوارم که بیشتر به حوش باشید. و بیش از این "با خمینی چی ها و خمینی صفتان هم کاسه و همپیاله و هم سایت نشوی!!" و جهت اطلاع جناب عالی از "زمان پرداختن به سایت تو، میزان تهدیدات و تهاجمات رژیم ضد بشری خمینی و مزدورانش در لندن به من و خانواده ام صد برابر شده است!!؟؟ لطفاُ به این موضوع و علت آن بیشتر تاُمل کنید!!!". آخر بنا به فتوای خمینی خون آشام "جان و مال و ناموس مجاهدین برای ریختن حلال است و هیچ مرز و محدوده ای را نمیشناسد"؟!


"سیصد گل سرخ یک گل شمعدانی ما را ز سر بریده میترسانی"


ماُخذ:


(1) "عمو جان فرومایه" فرومایه تر از پاسدار هزار تیر. مطلب درج شده در وبلاگ ایران زمین در تاریخ 21 مهر 86.


(2) " هشدار به رهبران ابله مجاهدین " مقاله ای بقلم محمد علی اصفهانی در سایت ققنوس در تاریخ 21 مهر 1386.


(3) شکایت نامه (پتیشن) من به دولت انگلیس (تونی بلر و گوردون براون بدلیل عوض شدن نخست وزیر انگلستان) در رابطه با بکارگیری انواع شکنجه بر علیه من در لندن، 10 جولای 2007.


(4) ویدیوی "یو تیوبی" در رابطه با بکارگیری انواع شکنجه بر علیه من در لندن توسط رژیم ضد بشری خمینی و دولت انگلیس و مزدوران رژیم خمینی در تاریخ 19 اوت 2007.


(5) پیام تهنیت وتقدیر آقای مسعود رجوی در تاریخ 12 تیر 1386 به هموطنان خارج از کشور در رابطه با داشتن مرزبندی با رژیم.


(6) مصاحبهُ تلویزیونی خانم مریم رجوی با تلویزیون ایتالیا در رابطه با راه حل سوم در تاریخ 14/10/1385.


محمد طحانی


ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com


16 اکتبر 2007Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/