پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶

تصمیم گیری دولت آمریکا پس از سی سال ارتکاب جرم و جنایت از طرف جمهوری ضد اسلامی ایران!


تصمیم گیری دولت آمریکا پس از سی سال ارتکاب جرم و جنایت از طرف جمهوری ضد اسلامی ایران!

لطفاُ یک نگاه به این خبر ها بکنید!، (1) "خبر سی ان ان در رابطه با در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و تحریم برخی از ارگانها و بانکهای رژیم." و یا (2) "خبر واشنگتن پست در رابطه با تحریمها و در لیست قرار دادن سپاه پاسداران." تا ببینید که سی سال دولت آمریکا از مردم و مقاومت بر حق ایران عقب است و حالا تصمیم به در لیست قرار دادن سپاه پاسداران رژیم ضدبشری آخوندی و بعضی از شرکت های تجاری و بانکهای آن مینماید!؟

سؤال مردم در زنجیر ایران از دولت مردان آمریکایی این است که در زمان تنوره کشیدن این رژیم پلید و ضد بشری در بدو تاُسیسش و گروگان گرفتن کلیهُ کارکنان و کارمندان سفارت آمریکا در تهران به مدت 444 روز و سر دادن "زوزه های مرگ بر آمریکا" و کشاندن گله های پاسدار و تروریست به جلو سفارت آمریکا، چرا دولت وقت آمریکا دست به عمل دقیق و اصولی و کشاندن رژیم ضد بشری به دادگاه های بین المللی و اقدام به در لیست تروریستی این مرتجع ترین و عقب افتاده ترین ارگان دولتی ایران را ننمود؟! آیا میدانید که این رژیم پلید در طول این سی سال چه جنایاتی را در رابطه با خود کشور شما و شهروندان آمریکایی در سرتاسر دنیا انجام داده است؟! این رژیم پلید از بدو تأسیس، شهروندان آمریکایی و مسؤلان شما را در سطح وسیعی در کل جهان مورد هدف تهاجمات وحشیانهُ تروریستی خود قرار داده و بی عملی شما باعث گشته که نیروها ی سیاسی مخالف خودش از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت وسایر گروههای سیاسی را با این بهانه که به آمریکا وابسته هستند؟! و از آمریکا دستور میگیرند؟! در کل جهان مورد تهاجمات وحشیانهُ تروریستی خود قرار داده و بیش از 120000 شهید از آنها گرفته است؟! چرا دولت وقت آمریکا در سال 1997 میلادی در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون برای برقراری رابطه با این رژیم پلید، "آخوند جنایتکار خاتمی"، سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی قرار داد و این آخوند جنایتکار را به آمریکا راه داد؟! چرا در مقابل عملیات تروریستی این رژیم پلید بر علیه نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی، عراق، افغانستان، لبنان و خاور میانه و کشورهای اروپایی و آمریکایی دست به اقدام ضروری نزدید؟! و گذاشتید که دست سرانگشتان و لابیهای این رژیم پلید در انجام عملیات تروریستی بر علیه اماکن نظامی، اقتصادی، و مردم آمریکا و کلیهُ نیروها و احزاب سیاسی مخالف خودش برای اقدامات تروریستی باز باشد و اقدام به عمل مقتضی ننمودید؟!

چرا در رابطه با جنگ ضد ملی این رژیم پلید با دولت وقت عراق، اقدام عملی ننمودید و این رژیم ضد ملی 8 سال این جنگ ضد مردمی را ادامه داد و بیش از 3 میلیون کشته و زخمی بر جای نهاد؟! چرا نعره های "مرگ بر آمریکا"، "آمریکا را از نقشهُ جهان حذف خواهیم کرد"، "آمریکا شیطان بزرگ"، این رژیم تروریستی را کم اهمیت جلوه دادید و در عمل باعث تشدید عملیات این رژیم ضد بشری بر علیه نیروها و گروه های سیاسی مخالف این پلید ترین رژیم موجود در دنیا گشتید؟! چرا سی سال پر تلاطم، پر از ترور و تهدید و انفجارو پر از التهاب را با سکوت گذراندید؟!

در قدم بعدی دولت شما باید که دست و پای آلترناتیو ملی و مردمی این رژیم پلید "سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت" را باز نماید و نام آنها را از لیست تروریستی آخوند پسند خارج نماید تا این مقاومت برحق و مردم دلیر ایران ریش و ریشهُ این رژیم پلید را بسوزانند و خاکستر کنند. سی سال است که مردممان زیر چکمه های خونین این رژیم پلید بسرمیبرند!. سی سال است که مردممان روز خوش به خودندیده اند! سی سال است که لبخند از لبان مردممان رخت بربسته است! سی سال است که در کوچه و خیابانهای ایران مان، مردممان و جماعت ایران از هم بیگانه شده اند و از هم میترسند! سی سال است که یک جماعت غیر ایرانی بر ایران حاکم است! سی سال است که جغدی شوم بر سر مردممان پرواز میکند و روزشان را سیاه کرده است! سی سال است که زنان ایران در تاریکخانه ها محبوس شده اند و شادی و خوشبختی از قلبهاشان رخت بر بسته است! سی سال است که درد و غم و اندوه بر شهرهایمان سایه انداخته است! سی سال است که مردممان هر روز صبح بر سر کوچه هایشان اجساد از جراثقال آویزان شدهُ فرزندانشان را نظاره میکنند! سی سال است که بر سر و صورت زنان و دخترانمان اسید پاشیده میشود! سی سال است که بر بازوان مردان و جوانانمان تیغ کشیده میشود! سی سال است که بر سر و پشت جوانان زن و مردمان شلاق کشیده میشود! سی سال است که شادی و خوشبختی از سرزمینمان رخت بربسته است! شما دولت مردان و رهبران آمریکایی، باید به همهُ این چراییها در طول این سی سال پاسخگو باشید که "چرا اینقدر دیر!؟ چرااینقدر دیر!؟ چرااینقدر دیر!؟".

مآخذ:

(1) خبر سی ان ان در رابطه با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی.

(2) خبر واشنگتن پست در رابطه با در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و تحریم چند ارگان و بانک رژیم. کپی از سایت مجاهدین خلق ایران.
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com