سه‌شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۶

دستگیری پاسدار تروریست فرهادی و تنش در روابط رژیم خمینی و عراق
دستگیری پاسدار تروریست فرهادی و تنش در روابط رژیم خمینی و عراق.اگر محمود فرهادی از وابستگان به نیروی قدس و تاُ مین کنندهُ سلاح برای فعالین حزب الله طرفدار رژیم در عراق نبوده چرا رژیم ضد بشری در اوج استیصال مرزهای خود با کردستان عراق را میبندد؟

موضع گیری ارتش آمریکا که محمود فرهادی از سران "نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران"، "هفتمین نفری است که توسط ارتش آمریکا دستگیر شده" است و از عاملین تاُمین سلاح برای نیروهای شورشی طرفدار رژیم در عراق میباشد مؤکداُ بر "دستگیری این تروریست تاجر نمای رژیم" اصرار دارند.

براستی اگر پاسدار سر تیپ محمود فرهادی از سران سپاه تروریستی رژیم آخوندی نیست چرا از مردم بیگناه کردستان عراق انتقام میگیرد؟ موضع گیری هوشیار زیباری در این زمینه قابل بحث است، رژیم پوسیده که نمیتواند از اهرم صدور بحران و تروریست به کشور بلا دیدهُ عراق کوتاه بیاید و مردم این سرزمین را به حال خودشان، "برای تعیین و تکلیف شرایط بغرنج حاکم" رها کند، هر روز نیاز به صدور پاسدار تروریست در پوشهای آخوند پسندانه دارد!


صدور بحران اقتصادی، "بالا رفتن قیمتهای مایحتاج عمومی و سوخت" در منطقهُ کردستان عراق در اثر بستن مرزها توسط رژیم، شیوهُ جدیدی از "دخالتهای رژیم ملاها در عراق است و گلوگاه حیاتی آخوندها بحساب می آید". اینگونه موارد، از جمله شگردهای آخوندی است که در عملکردشان در ایران و بر علیه کارگران و زحمتکشان میهنمان که در "همین دو سه روز گذشته نمونهُ اعتراض دو هزارتن از کارگران نیشکر هفت تپه را شاهد بودیم" را به عنوان عملکردهای ضد بشری پیش رو داریم، این رژیم نمیتواند یک روز را هم بدون صدور بحران به عراق سر کند! آخر مگر در داخل چه گلی به سر زحمتکشان و کارگران و مردممان زده اند که حالا انتظار داشته باشیم که آنرا در عراق عملی نمایند!؟ شیوهُ ضد بشری فشارهای اقتصادی به مردم عملکرد سی سالهُ این رژیم پابگور در ایران است و حالا این مردم عراق هستند که باید آنرا تجربه کنند!! آخر هنوز هم شعار "راه قدس از کربلا میگذرد خمینی ضدبشر" در دستور کار رژیم ضدبشری خمینی میباشد.

--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/