دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۷

بسته گشاده دستانه 5+1، مساله ای را حل نمی کند


بسته گشاده دستانه 5+1، مساله ای را حل نمی کند


زینت میرهاشمی


روز شنبه 26 خرداد، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تحویل بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 وارد تهران شد. این دومین بسته پیشنهادی از طرف این کشورها و اولین بسته بعد از تصویب قطعنامه های شورای امنیت علیه رژیم است. سولانا قبل از ورود به تهران، با تاکید بر «گشاده دستانه» بودن بسته پیشنهادی، خوش بینی خود را از «امکان تغییر» در وضعیت موجود اعلام کرد. کنشهای رژیم در تاکید بر عدم توقف غنی سازی، که یک پارامتر اساسی این بسته را تعیین می کند، بار دیگر بر این نهاده که نظام ولایت فقیه برای صدور بنیادگرایی و ایجاد اتحاد جماهیر کشورهای اسلامی به چنین بحرانی نیازمند است و سیاست تبدیل تهدید به فرصت در جهت دستیابی به سلاح اتمی از جمله راهکارهایش است، مهر تائید می گذارد و بنابرین سازش با حکام تهران راه حل تغییر رفتار رژیم ایران نیست.


پایوران رژیم در روز دیدار سولانا از تهران، بدون اعلام موضع بر روی محتویات بسته، بار دیگر عدم توافق خود را بر سر توقف غنی سازی اورانیوم اعلام کردند. نکته ای که سنگ پایه صدور قطعنامه های شورای امنیت است. خبرگزاری رویتر روز شنبه اعلام کرد:«شانس کمی برای ایجاد یک راهگشایی در این منازعه وجود دارد.»


سولانا هنگامی وارد تهران شد که در مشهد دانشجویان در اعتراض به وضعیت موجود دست به تظاهرات زدند و تعداد زیادی از مردم و دانشجویان دستگیر شده اند. شکنجه، کشتار و خشونت در زندانها بیداد می کند. خواست مردم ایران دستیابی به حکومتی لائیک و برخورداری از آزادی و دموکراسی است. این همان حقوق دموکراتیک مردم ایران است که رژیم در ماجرای پرونده اتمی در شدیدترین شکل سرکوب می کند و بحران سرنگونی اش را در بحران دستیابی به سلاح اتمی و ایجاد تنش در منطقه و کشورهای دیگر حل می کند. این همان موضوعی است که ارسال کنندگان بسته های گشاده دستانه نادیده می گیرند.
برداشتی از سایت ایران نبرد