جمعه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۷

خانم مريم رجوى به سه هزار دانشجوى متحصن تربيت معلم درود فرستاد و عموم دانشجویان و جوانان را به حمایت از آنان فراخواند

خانم مريم رجوى به سه هزار دانشجوى متحصن تربيت معلم درود فرستاد و عموم دانشجویان و جوانان را به حمایت از آنان فراخواند
5:45:50 AM 1387/3/16
تظاهرات دانشجويان تربيت معلم
تظاهرات دانشجويان تربيت معلم
تجمع دانشجويان تربيت معلم
تجمع دانشجويان تربيت معلم
نيروهاي  بسيج اقدام به  سركوب دانشجويان معترض نموده اند
نيروهاي بسيج اقدام به سركوب دانشجويان معترض نموده اند
سه هزار تن از دانشجویان متحصن دانشگاه تربیت معلم در پردیس كرج، با شعار اشرف نشان ما زن و مرد جنگیم،بجنگ تا بجنگیم ، تظاهرات ضدحكومتی برپا كردند.
دانشجویان كه از روز پنجشنبه در اعتراض به سركوبی و اختناق حاكم بر دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب زدهاند، باسردادن شعارهای« دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد، می ایستیم می مانیم تا پای جان می خوانیم، بسیجی برو گمشو، حراست برو گمشو، بىاعتنا به همه تهدیدها و تدابیر سركوبگرانه رژیم آخوندی به اعتراض خود ادامه می دهند.
در حال حاضر علاوه بر تظاهرات و تحصن 3هزار دانشجوی تربیت معلم، 76تن از دانشجویان در اعتصاب غذا به سر میبرند. اعتصاب غذای این دانشجویان امروز وارد هفتمین روز خود شد بیش از 40 تن از دانشجویان اعتصاب كننده دختر می باشند كه 9تن از آنها به بیمارستان منتقل شده و حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.
مأموران حراست رژیم در یك اقدام ضدانسانی آب را بر روی اعتصاب غذاكنندگان قطع كردند.
براساس آخرین گزارش های دریافتی رژیم آخوندی در وحشت از پیوستن دانشجویان سایر دانشگاه ها به این حركت اعتراضی گسترده دانشگاه را به محاصره مزدوران خود درآورده و مانع از ورود سایر دانشجویان به دانشگاه تربیت معلم می شود.
علاوه بر مأموران سركوبگر حراست دانشگاه تربیت معلم، مأموران حراست از چندین دانشگاه تهران از جمله پلی تكنیك به این دانشگاه اعزام شده اند، نیروهای بسیجی نیز در سرکوبی دانشجویان معترض نقش مستقیمی دارند.
دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه تربیت معلم تهدید كردند چنانچه به خواستههای دانشجویان اعتصابی رسیدگی نشود، به صف اعتصابیون خواهند پیوست.
گزارش های دریافتی همچنین حاكی است عدهیی از دانشجویان دانشگاه علامه تهران، در حمایت از دانشجویان اعتصاب كننده دانشگاه تربیت معلم ، دست به اعتصاب غذا زده اند.
همچنین دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران نیز با صدور اطلاعیه هایی، همبستگی خود را با دانشجویان اعتصاب كننده تربیت معلم در پردیس كرج اعلام كرده و گفته اند تا آخر از خواسته های آنها حمایت می كنند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دانشجویان اعتصابی دانشگاه تربیت معلم در پردیس كرج درود فرستاد و عموم دانشجویان و جوانان را به حمایت از آنان فراخواند.
خانم مریم رجوی افزود: اعتصاب ها، اعتراض ها و تظاهرات پی در پی دانشجویان از پلی تكنیك تا دانشگاه شیراز و سهند و تا تربیت معلم نشان دهنده خشم و نفرت فزاینده جوانان از رژیم آخوندی و تمایل عموم مردم به تغییر در ایران است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت از كلیه سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر و سندیكاها و اتحادیه های دانشجویی خواستار حمایت از دانشجویان ایرانی و محكوم كردن سركوب مستمر و سیستماتیك آنان گردید.


برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران