شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

مقاومت ايران در حمايت از تظاهرات اعتراضى 2000 تن از مردم وكیل آباد مشهد فراخوان مىدهد

مقاومت ايران در حمايت از تظاهرات اعتراضى 2000 تن از مردم وكیل آباد مشهد فراخوان مىدهد
1:43:47 AM 1387/3/25
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران
در پی تظاهرات 2000تن از مردم وكیل آباد مشهد در اعتراض به‌جمع‌آوری آنتنهای ماهواره‌یی مقاومت ایران جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را به‌محكوم كردن سركوبی وحشیانه مردم ایران فرا‌خواند.
در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است: بعدازظهر روز 24 خرداد، حدود 2000 تن از اهالی وكیل‌آباد مشهد در پارك ملت در اعتراض به‌جمع‌آوری آنتنهای ماهواره‌یی توسط نیروی سركوبگر انتظامی، دست به‌تظاهرات زدند. تظاهركنندگان خشمگین درحالی كه علیه احمدی نژاد و حكومت آخوندی شعار می‌دادند، در خیابان ها به‌راهپیمایی پرداختند. در درگیریهای شدیدی كه میان مردم و نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی روی داد، شماری از تظاهركنندگان زخمی شدند و تعدادی دستگیر و روانه زندان شدند.
مقاومت ایران در این اطلاعیه تصریح می كند: تظاهرات مردم به‌جان آمده در مشهد، تهران، زاهدان و سپیدار فارس و خیزش دانشجویان شهرهای مختلف كشور در روزها و هفته‌های اخیر بیانگر خشم و نفرت مردم ایران از رژیم ضدبشری آخوندی و اراده آنان برای تغییر این حاكمیت ننگین و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم است. در چنین شرایطی مذاكره و مماشات با رژیم آخوندی و ارائه بسته‌های مشوق و سفر خاویر سولانا و دست دادن با سردمداران دیكتاتوری پلید آخوندی به‌هیچ جایی نخواهد رسید و محكوم به‌شكست است. مقاومت ایران جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا را به‌محكوم كردن سركوبی وحشیانه مردم ایران فرامی‌خواند و خواستار به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی به‌شورای امنیت ملل متحد می‌باشد
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران