سه‌شنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۷

رژیم ایران میلیونها دلار را برای كشتن سربازان انگلیسی اختصاص داده است

رژیم ایران میلیونها دلار را برای كشتن سربازان انگلیسی اختصاص داده است
1:21:10 AM 1387/3/14
جاسم الرصیف - نویسنده عراقی درلندن گفت: رژیم ایران میلیونها دلار را برای كشتن سربازان انگلیسی در جنوب عراق اختصاص داده است. این رژیم دخالت خونینی در عراق دارد. تاكنون هفتاد عشیره عربی درجنوب عراق خطاب به اتحادیه عرب و در رسانه های عربی و خارجی بر دخالت رژیم ایران تاكید كرده اند. وی طی گفتگویی با تلویزیون رافدین عراق افزود: تابعیت واقعی مسئولین عراقی در دولت مثل علی دباغ، باقر جبر صولاغ، موفق الربیعی و هادی العامری ایرانی است ولی در عراق حاكم می باشند. جالب اینجا است كه آمریكا و انگلیس می گویند دلایلی مبنی بر دخالت رژیم ایران در عراق بدست آورده اند و آنرا به خود عوامل رژیم ایران می دهند. این خود ایرانیها هستند كه در عراق حاكمند، آنها نشانه های جرم و محكومیت را به دست خود متهم می دهند.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران