چهارشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۷

وزارت كشور انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد

وزارت كشور انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد
7:42:57 AM 1387/4/5
پيروزي مقاومت ايران -  خروج نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان
پيروزي مقاومت ايران - خروج نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان
درپی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه در مجلسین انگلستان، و دراجرای حكم تاریخی دادگاه استیناف این كشور، وزارت كشور انگلستان نام سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد.
وزارت كشور انگلستان، به همین خاطر، لیست خود را بدون نام مجاهدین، درپایگاه خبری این وزارتخانه منتشر نمود. برمردم ومقاومت ایران ، برمجاهدین خلق ایران و یاران وحامیانشان درایران و جهان مبارك باد.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران