شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

یاداشت هفته


یاداشت هفته

روز جمعه 24 خرداد 1387 خبر اینکه کمیتهُ بررسی لوایح در پارلمان انگلستان را که طرح رفع برچسب تروریستی بر علیه مجاهدین، به وزیر کشور انگلستان ارجاع داده شده بود را تاُ یید و به مجلسین انگلستان اراعه نمودند شنیدیم. پیروزی را بر همهُ خلق قهرمان ایران تبریک میگویم. از سال 1997 که اولین بار دولت آمریکا به رهبری آقای کلینتون سازمان مجاهدین را در لیست تروریستی قرار داد و راه مذاکره با رژیم پلید آخوندی، پاسداری بویژه ملای خندان خاتمی را گشود و سپس جک استرو پادوی آخوند نمای انگلیسی در انگلستان و اروپا مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند، چه رنجها و مصیبتهایی که بر سر تمام اعضاء و هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیامد!!! هیچ عضو و هوادار مجاهدین و شورای ملی مقاومت در کل جهان از آثار مخرب این برچسب در امان نماند!!! برای اینکه آثار مخرب این برچسب را فقط در رابطه با مشکلات و مصیبتهایی که به من و تمام خانواده و دوستانم در سرتاسر دنیا آمده به این وبلاگ انگلیسی من مراجعه نمایید (1) لطفآ اینجا کلیک نموده و به وبلاگ وارد شوید. ضربه زدن به بدن من با انواع و اقسام ابزار شکنجه های روحی و روانی!!! ضربه زدن به امکانات اعم از خانه و ماشینم!!! تعقیب و مراقبت!!! تهدید و تطمیع!!! در سرتا سر دنیا برای یک ثانیه هم قطع نشد!!! برای شرکت در میتینگهای سازمان که به کشورهای آمریکایی و اروپایی مسافرت میکنم در زمین و هوا و دریا یک ثانیه از تهاجمات این کثیفترین نوع بکارگیری شکنجه های روحی و روانی در امان نیستم!!! اکنون که دادگاه عالی انگلستان وارد مرحلهُ رفع برچسب تروریستی از مجاهدین میباشد این تهاجمات به حد اعلا رسیده و در این زمینه تمام مزدوران حامی رژیم پلید آخوندی پاسداری در محل اقامت من در کل لندن به تحرک افتاده اند و موج جدیدی از تهاجمات به من و اموال من اعم از خانه و ماشین اوج جدیدی گرفته و تمام مزدوران ریز و درشت رژیم پلید آخوندی پاسداری اعم از هندی، افغانی، پاکستانی، سریلانکایی، چینی، عراقی، مخصوصاُ انگلیسی ها را به کار گرفته و هم زمان با تهاجمات به شهر اشرف کلیهُ تهاجمات مستقیماُ به من وارد میکنند!!! بلاک کردن سایتها و وبلاگهام اوج جدیدی پیدا کرده و تمام سیستمهای کامپیوتری من را مورد هجوم جدیدی قرار داده اند!!! و حتی به ساکنین و مغازه دارهای محل اقامتم که موضع سیاسی مرا میدانند از این تهاجمات در امان نمانده اند؟؟؟!!! چندین مغازه محل افامتم که از موضع سیاسی من حمایت میکنند مورد تهاجم واقع شده و شبانه به داخل مغازه اشان رفته و غارت نموده اند!!!؟؟؟ به درب و پنجرهُ ساختمان محل اقامتم حمله نموده و در و پنجره اش را شکسته اند!!!؟؟؟ آنتن ماشیتم را از جا کنده اند؟؟؟!!! از شما چه پنهان که روزهای آخرین مرگ یک رژیم به شدت ضد بشری و ارتجاعی که عناوین اسلام، انقلاب، آزادی، و رهبری جهان اسلام و .... را یدک میکشد در این روزهای پایانیش به هر خس و خاشاکی دست می آویزد که خود را از مرگ تمام عیار و حتمی برای یک ثانیه هم که شده نجات بدهد!!! تهاجمات موشکی و انفجار منبع آب اشرف آخرین نمونه نخواهد بود و باید منتظر انواع جدید تری از این نوع باشیم، این قانون تکامل است که نیروهای پوسیده و میرا در روزهای آخرین مرگ خود به هر نیرنگ و فریب و تهاجمات کور به مردم بی گناه و با گناه، به پیر و جوان، به زن و بچه، و هر موجود جاندار و بی جان حمله مینمایند و با تهاجمات خود همه جا و همه کس را به آتش میکشند. ولی باید به این کثیف ترین رژیم موجود در قرن بیست و یکم گفت که تاریخ و جوامع دنیا نه هزار بارهُ خود را به دولت ننگین شما گفته اند و این روزهای پایانی عمر ننگین دولت تروریستی حکومت شماست. به زودی جامعهُ ایران زمین و جهان از لوث وجود ننگین شما رها و آزاد خواهد شد. روزهای تلخ حکومت شما به پایان خواهد رسید و شادی و شکوفایی و سرزندگی تمامی مردم و خلق ایران زمین را در بر خواهد گرفت و جشن بزرگ رهایی از قید و بندهای مردم کش شما برپا خواهند نمود. خلق ایران زمین شیرینی زندگی در آزادی را تجربه خواهند نمود. با این امید به آماده سازی، ساز و کار روزهای سرنگونی میپردازیم.

(1) وبلاگ م طحانی انگلیسی.

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com